Nieuws

Lees het laatste nieuws en meer van Kenter.

Uitgelicht artikel

Eerste waterstoffabriek van Nederland geopend in Oosterwolde

Eerste waterstoffabriek van Nederland geopend in Oosterwolde

Onlangs is energiepark SinneWetterstof (ZonneWaterstof) geopend in Oosterwolde, Friesland. De fabriek is een initiatief van netbeheerder Alliander en energieontwikkelaar GroenLeven. De verkoop van de waterstof verzorgt OG Clean Fuels. Kenter leverde de transformatoren, de waterstofmeter en verbruiksmeters, stelde het meetprotocol op en levert elke maand een rapportage naar VertiCer. De fabriek voor groene waterstof staat pal naast een groot zonnepark en moet de problemen rondom netcongestie helpen verminderen. Dit wordt in een pilot van de komende vijf jaar getest.

Lees verderLees verder

Bedrijven in spagaat tussen verduurzamen en energiezekerheid

Zakelijk Nederland is hard bezig om te verduurzamen. Elektrificatie is daarbij vaak een speerpunt én een zorgenkindje, want een derde van de bedrijven kan nauwelijks verduurzamen door het volle stroomnet. Energiezekerheid wordt dan ook steeds meer een zaak van slim organiseren.

Lees verderLees verder

In gebruik genomen Energy Hub REC Tholen leidt tot meer ruimte op het elektriciteitsnet

Op het Zeeuwse Tholen is op maandag 10 juni onder grote belangstelling de eerste energy hub (e-hub) in Nederland in gebruik genomen. In deze e-hub kunnen bedrijven stroom met elkaar delen. In september 2023 tekenden bedrijvencollectief REC Tholen en netbeheerder Stedin een groepscapaciteitsovereenkomst. Na de plaatsing van de batterij vanuit Kenter kon de e-hub van start. Binnen de e-hub combineren de deelnemende bedrijven opwek, opslag en slim gebruik van het elektriciteitsnet om de pieken in vraag en aanbod op te vangen. Dit biedt zowel voor de ondernemers op bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelen in Tholen veel extra ruimte op het net, maar leidt ook tot meer netcapaciteit in de regio.

Lees verderLees verder

Tweede Kamer stemt in met de nieuwe Energiewet

De Tweede Kamer heeft dinsdag 4 juni met een ruime meerderheid de Energiewet aangenomen. Deze wet vervangt de Gas- en Elektriciteitswet uit 1998 en is zowel een herziening en update van de Nederlandse energiewet- en regelgeving. Daarnaast stemde de Kamer over 24 amendementen om het wetsvoorstel aan te passen, waarvan 18 werden aangenomen.

Lees verderLees verder

SDE++ vervalt na 2025, maar wind- en zonne-energie blijft interessant door CfD’s

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de SDE++ na 2025 ophoudt te bestaan. Maar dat betekent niet dat wind- en zonne-energieprojecten op land niet meer financieel gestimuleerd worden. Demissionair minister Rob Jetten heeft namelijk aangekondigd dat de regeling wordt vervangen door CfD’s of tweerichtingcontracten.

Lees verderLees verder

Wat betekent de nieuwe coalitie voor het klimaatbeleid?

Het heeft even geduurd, maar het is eindelijk daar: het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB. Het akkoord op hoofdpunten met de titel ‘Hoop, lef en trots’, moet de basis vormen van het regeerprogramma 2024-2028. Wij gidsen je graag door de belangrijkste punten van het akkoord op het gebied van energie en klimaat.

Lees verderLees verder

Energie Investeringsaftrek (EIA), wat is het en wat kun je ermee?

Veel ondernemingen zijn vandaag de dag bezig met het verduurzamen van de bedrijfsvoering en/of het verminderen van CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen, een warmtepomp of energiezuinige koelinstallatie aan te schaffen óf door het wagenpark te elektrificeren. Allemaal mooie oplossingen voor verduurzaming. Maar óók op lossingen die soms een grote investering vragen. De overheid heeft daarom verschillende subsidieregelingen om ondernemers tegemoet te komen. De Energie Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers bijvoorbeeld. Maar wat is deze regeling precies en wat kun je ermee?

Lees verderLees verder

Zero-emissiezones: 23% van de bestelauto’s niet meer welkom

Vanaf volgend jaar voeren 29 Nederlandse gemeenten een zero-emissiezone in. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2025 bijna een kwart van de Nederlandse bestelauto's niet meer welkom is in die binnensteden. Bijna 228 duizend bestelauto’s voldoen niet aan de voorwaarden om toegang te hebben tot de zones. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Lees verderLees verder

Nieuwe maatregelen vanuit ACM om netcongestie te verlichten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) presenteerde vorige week een uitgebreid pakket aan maatregelen, om netcongestie te verminderen. Het doel hiervan is o.a. om flexibel gebruik van het elektriciteitsnet aantrekkelijker te maken, om zo de piekbelasting te verminderen en ruimte te maken voor nieuwe aansluitingen. We vatten de maatregelen voor je samen.

Lees verderLees verder

Cable pooling: samenwerken tegen netcongestie

Door opschalende verduurzaming en elektrificatie raakt het Nederlandse elektriciteitsnet vol. Inmiddels staan duizenden bedrijven op een wachtlijst voor een nieuwe of zwaardere aansluiting. Maar omdat onze verduurzaming sneller gaat dan dat het elektriciteitsnet uitgebreid kan worden, ontstaat er file. Ook wel netcongestie. Om met deze uitdaging om te kunnen gaan, werken de netbeheerders, het kabinet, maar ook ondernemers aan oplossingen. Deze zijn vaak gericht op samenwerking. Een mooi voorbeeld is cable pooling. Dit is momenteel een veelbesproken onderwerp in de energiemarkt. Maar wat dit precies is, welke wetswijzigingen er komen en hoe cable pooling netcongestie kan verhelpen, vertellen we je graag.

Lees verderLees verder
Pagina 1 van 6