Mobiliteitssubsidies Subsidies voor mobiliteit

Investeren in een elektrische vrachtwagen, bestelbus of auto vraagt om een investering. De overheid heeft duurzame ambities en elektrisch vervoer is hierin een belangrijke pijler. Om de overstap naar elektrische voertuigen te stimuleren, stelt de overheid subsidies beschikbaar. De belangrijkste zetten we voor je op een rijtje.

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Ondernemers of non-profitorganisaties die investeren in een nieuwe, volledig emissieloze vrachtauto kunnen gebruikmaken van de AanZET. Het mag hierbij gaan om een koop of financial leaseovereenkomst. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de categorie waarin het voertuig valt. Een overzicht vind je op de website van het RVO.  

De AanZET subsidie wordt op 26 maart 2024 weer opengesteld.  

MIA/Vamil

Wanneer je investeert in een elektrische bestelauto, kun je gebruikmaken van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu investeringen (Vamil). Ook kleine elektrische voertuigen en motorfietsen staan op de milieulijst en vallen onder deze subsidieregeling. Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag (bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek). Met de Vamil schrijf je 75% van de investeringskosten af op een tijdstip dat je zelf bepaalt. Met deze subsidieregelingen kan je belastingvoordeel oplopen tot 14% van het investeringsbedrag!

Subsidie emissieloze bedrijfsauto's (SEBA)

Ondernemers die een nieuwe, volledig elektrische bedrijfsauto kopen, of financial leasen, kunnen een beroep op deze regeling doen. Met deze nieuwe subsidieregeling ontvangen grote ondernemingen 7% van de netto catalogusprijs of 7% van de verkoopprijs zonder btw terug! Voor middelgrote ondernemingen is dit 10% en voor kleine ondernemingen 12%. De SEBA is te combineren met de MIA. Als je een beroep doet op beide regelingen, moet je eerst de SEBA-aanvraag doen. Om gebruik te maken van deze subsidieregeling mag de bedrijfsauto namelijk nog niet gekocht zijn. Op het moment dat de overeenkomst definitief is kan een MIA-melding worden gemaakt. Lees hier meer over de combinatie van SEBA en de MIA. 

De SEBA subsidie is per april 2024 weer opengesteld.