Veelgestelde vragen

Algemeen

Wijzigingen kunt u direct aan ons doorgeven via dit formulier.

Wij zijn Kenter. De drijvende kracht achter energiezekerheid, groei en duurzame vooruitgang voor de ondernemers van Nederland. Tegen welke uitdaging je ook aanloopt, wij helpen met een passende oplossing zodat je weer vooruit kunt. Van infrastructuur tot onderhoud, van meetdiensten tot energieopslag, van financiering tot partnerships en van databeheer tot inzicht en advies. Elke dag zetten wij ons in zodat ook jouw bedrijf zorgeloos mee kan in de veranderende wereld van energie.

Bel 088 – 111 89 89 en kies optie 4 bij een storing aan de energievoorziening of meter.

Is er een stroomstoring en hebben meer locaties in de buurt er last van? Bel dan het nationaal storingsnummer: 0800 – 9009.

Bezoekadres:
Dijkgraaf 4
6921 RL Duiven

Postadres:
Postbus 4
6920 AA Duiven

Tel: 088 – 111 89 89
email: info@kenter.nu
website: kenter.nu

KvK: 58246312
Statutair adres: Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem
BTW nr: NL 852943908 B01
Bank: NL59 INGB 0006 7793 55
Bic-code: INGBNL2A

Het belangrijkste verschil tussen groot- en kleinverbruik zit hem in de capaciteit (zwaarte) van de energieaansluiting. Grootverbruikers hebben:

 • Een elektriciteitsaansluiting van meer dan 3×80 ampère.
 • Een gasaansluiting met een capaciteit van meer dan 40 kubieke meter normaal per uur (40 m3/h).

Wij leveren systemen op met behulp van een opleverchecklist. We lopen de werkzaamheden en het systeem samen door om er zeker van te zijn dat je tevreden bent. Je bevestigt dat met een handtekening op de opleverlijst.

Bij het uitvoeren van de overeenkomst verwerkt Kenter gegevens volgens het Privacy statement.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige en vrije toegang tot de locatie, inclusief het omliggende gebied van de bouwlocatie en het voorbereiden van de toegang voordat de bouw start.

Hak- en breekwerk, graafwerkzaamheden, boringen door betonnen wanden en herstel van brandwerende doorvoeringen, verzorgen van rijplaten, afvoeren van afgegraven grond en leveringen van materialen en werkzaamheden m.b.t. bliksembeveiliging zijn niet inbegrepen in de offerte.

BEI-BHS is de afkorting van Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche Hoogspanning. De BEI-BHS- normen schrijven regels voor om veilig te werken aan of nabij hoogspanning en middenspanningsinstallaties.

Waar BEI regels voor het werken bij elektrische installaties voorschrijft, biedt de VIAG veiligheidsinstructies voor werken met aardgas.

BEI-BHS geeft normen en is geen certificaat zoals bijvoorbeeld bij ISO.

Je wil energiezekerheid in jouw bedrijfsvoering. Daarbij hoort een passende aansluiting. Als je de hele dag en het hele jaar gelijkmatig stroom verbruikt, heb je een kleinere aansluiting nodig dan wanneer je momenten van piekbelasting hebt.

Als grootverbruiker krijg je een energierekening van jouw energieleverancier voor je daadwerkelijke verbruik. Daarnaast krijg je een factuur voor het netbeheer van je netbeheerder.

Jazeker. Kijk maar eens hier: https://www.kenter.nu/subsidies-industrie/

VEKI geldt voor industriële spelers die voldoen aan de regels van de Topsector Economie.

SEBA staat voor Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s.

Je moet SEBA subsidie aanvragen, voordat je een definitieve koopovereenkomst hebt afgesloten. Aanvragen van SEBA subsidie kan alleen voor een volledig uitstootvrije bedrijfsauto en de auto moet nieuw zijn.

In 2024 kun je vanaf 23 april via RVO SEBA subsidie aanvragen.

SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie en is een exploitatiesubsidie die grootschalige energieprojecten ondersteunt.

De SDE++ subsidie vergoedt het verschil tussen het basisbedrag (de kostprijs van de techniek) en het correctiebedrag (de gemiddelde marktvergoeding voor de opgewekte energie of de verminderde CO2-uitstoot die de techniek oplevert). Als de marktvergoeding stijgt, neemt de subsidie ook af.

Voor 2024 geldt een correctiebedrag van 123 euro per megawattuur voor zonne-energie.

De SDE++ subsidie wordt uitbetaald op basis van maandelijkse voorschotten en een jaarlijkse eindafrekening.

De SDE++ subsidie geldt voor 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie.

Wil je jouw SDE++ subsidie overdragen aan en andere organisatie, kun je een formulier Wijziging subsidieontvanger invullen en mailen naar sde@rvo.nl.

Er zijn allerlei verschillende subsidies voor duurzame maatregelen. Bekijk de algemene subsidies hier.

MIA en VAMIL lijken erg op elkaar, Het verschil is dat je met MIA profiteert van een investeringsaftrek en met VAMIL kunt afschrijven op een tijdstip dat je zelf bepaalt. Beide regelingen worden vaak gecombineerd.

Je komt in aanmerking voor de MIA regeling als je investeert in een bedrijfsmiddel dat op de milieulijst staat. Ook mag het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt zijn. Lees hier alles over de voorwaarden.

Je komt in aanmerking voor de VAMIL regeling als je investeert in een bedrijfsmiddel dat op de milieulijst staat. Ook mag het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt zijn. Lees hier alles over de voorwaarden.

Energievoorziening

Wijzigt de bedrijfsvorm zodat het bedrijf overgaat naar een andere KvK registratie? Neem dan contact met ons op, dan schrijven we het contract over op deze nieuwe naam.

Bij een verhuizing kan de installatie eenvoudig worden overgeschreven op de volgende gebruiker van het pand. Neem hiervoor contact op met één van onze medewerkers.

Bel 088 – 111 89 89 en kies optie 4 bij een storing aan de energievoorziening of meter.

Is er een stroomstoring en hebben meer locaties in de buurt er last van? Bel dan het nationaal storingsnummer: 0800 – 9009.

Dit hangt af van het gewenste aansluitvermogen. Tot 173 kVA (3x250A) volstaat een laagspanningsaansluiting. Voor een hoger vermogen is over het algemeen een transformatorstation nodig. Neem voor meer informatie hierover vrijblijvend contact met ons op.

De kosten van een transformatorstation zijn afhankelijk van het benodigde vermogen, de middenspanningsinstallatie, locatie en andere variabelen. Neem vrijblijvend contact met ons op! Onze specialisten geven graag een persoonlijk advies.

Ja, dat kan! We beoordelen de middenspanningsinstallatie en daarna ontvang je een aanbod van ons. Let op: bij een overstap kan de huidige partij kosten in rekening brengen. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte aan.

Periodiek komen we langs voor inspectie en onderhoudswerkzaamheden aan de installatie. De werkzaamheden zijn installatieafhankelijk. Als uit de inspectie blijkt dat aanvullende werkzaamheden nodig zijn, dan melden we dit. De werkzaamheden worden dan in overleg uitgevoerd.

Is het station of de installatie beschadigd? Neem dan direct contact met ons op om verdere schade te voorkomen. We maken zo snel mogelijk een afspraak om de schade te beoordelen en te herstellen.

Als de middenspanningsinstallatie tijdelijk moet worden uitgeschakeld, neem dan altijd contact met ons op. We stemmen graag met je af wanneer de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Ja, als je een eigen installatieverantwoordelijke hebt, kun je dit doorgeven aan ons. Neem ook contact met ons op als de contactpersoon wijzigt. Wanneer wij werkzaamheden uitvoeren of als er een storing is, kan er afstemming nodig zijn met de installatieverantwoordelijke voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden.

Facturatie

Vragen over facturen kunnen deze per mail gestuurd worden naar: factuur@kenter.nu of neem contact op met onze klantenservice. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 088 – 111 89 89 en kies voor optie 5.

De facturen dienen binnen 30 dagen betaald te worden.

Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd, de gebruikte indexwaarde is afhankelijk van de overeenkomst. Als er een wijziging plaats vindt vermelden we dit op de factuur. Zijn er vragen over deze wijziging? Neem dan contact met ons op.

Wijzigingen kunt u direct aan ons doorgeven via dit formulier.

Als u hier klikt, komt u uit bij het SEPA-formulier. Hier kunt u doorgeven dat u uw factuur voortaan digitaal wilt ontvangen. Ook kunt u met dit formulier aangeven dat u de facturen via automatische incasso wilt betalen.

We factureren in de termijn zoals vermeld in de offerte. Is er geen termijn vermeld, dan wordt er gefactureerd volgens de van toepassing zijnde voorwaarden.

Ja, dat kan. Neem telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail naar debiteuren@kenter.nu.

Laadpalen

Nog niet. Maar de wet- en regelgeving wordt steeds meer aangescherpt. Zo zijn vanaf 2025 bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen verplicht om minimaal één oplaadpunt te realiseren.

Je kunt bezoekers laten betalen voor een laadsessie. Op die manier kun je een laadpaal terugverdienen.

Voorbeeld: Je berekent de e-rijder € 0,30 cent per kWh. Voor een gemiddelde laadsessie van 10 kWh is dat € 3,-. Stel dat de energiekosten € 0,10 cent per kWh zijn, dan kost deze laadsessie € 1,- en verdien je € 2,- aan deze laadsessie. Dit betekent dat je de huurkosten voor de laadpaal met twee e-rijders per dag terugverdient.

Ja, je kunt de laadpaal openbaar beschikbaar stellen als je het juiste type laadpaal en Charge Point Operator kiest. Wij adviseren hierin graag!

Wij kunnen helpen om het administratieve proces volledig te automatiseren. We werken samen met een aantal onafhankelijke partners die gespecialiseerd zijn in dit proces. Zij kunnen op maat instellingen maken voor wie er mag laden bij de laadoplossing, en voor een eventuele verrekening van energieverbruik. Door de laadoplossing openbaar te maken, kun je met het verbruik van derden de laadoplossing terugverdienen.

Met de upgrade Load Balancing verdeelt de laadvoorziening zelf de beschikbare energie over de voertuigen die worden geladen. De laadvoorziening analyseert hoeveel vermogen beschikbaar is en hoeveel de voertuigen nodig hebben. Het Smart Charging Network verdeelt het beschikbare vermogen eerlijk over de aanwezige gebruikers. Is een voertuig opgeladen? Dan krijgen de andere aangesloten voertuigen automatisch meer vermogen. 

Onze specialisten kunnen de maximale laadcapaciteit van de huidige aansluiting bepalen. Met oplossingen zoals Load Balancing kunnen wij de vermogensvraag goed sturen, zodat je energiezekerheid hebt. Wanneer de aansluiting niet voldoende is voor de gewenste laadvoorziening, bepalen onze specialisten wat er extra nodig is. Dit stemmen wij af met de netbeheerder, zodat jouw laadvraag gerealiseerd kan worden. Kenter regelt het!

We nemen binnen 2 werkdagen contact op voor een (telefonisch) intakegesprek. Samen stellen we dan de specificaties op die passen bij jouw wensen en eisen. Op basis daarvan denken we direct mee in een eventueel groeiscenario voor jouw laadoplossing. Binnen de afgesproken termijn ontvang je een passende aanbieding. Na akkoord vindt er een technische schouw plaats, zodat je niet wordt verrast door onvoorziene kosten. Wij realiseren de laadoplossing binnen 6 weken na het geven van de opdracht. Bij een complexe laadoplossing maken wij maatwerkafspraken over de realisatie. Met administratieve en technische vragen over de laadoplossing kun je terecht bij onze servicedesk.

Kenter biedt energiezekerheid. Dat doen we met innovatieve energievoorzieningen en betrouwbare meetdiensten. Je kunt rekenen op de expertise van onze specialisten om een laadoplossing te realiseren die past bij de organisatie. Wij denken mee over de technische complexiteit, in combinatie met het zo laag mogelijk houden van de kosten bij een groeiscenario. Heb je in de toekomst een grotere energievoorziening nodig, dan bepalen we samen hoe dit gerealiseerd kan worden. Kenter biedt de laadpalen ook te huur aan. Zo hoef je geen grote eenmalige investering te doen. Van ontwerp tot realisatie. Kenter regelt het.

De kosten voor het huren van een laadpaal zijn afhankelijk van verschillende factoren. Vraag een offerte op maat aan!

Ja, Kenter biedt energiezekerheid-as-a-service en dat geldt ook voor laadpalen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Als je een laadpaal leaset betaal je een vast bedrag per maand. Daarvoor word je volledig ontzorgd in plaatsen, beheer en onderhoud.

Een publieke laadpaal staat op een publieke plek en kan door iedereen gebruikt worden om op te laden.

Een semi-publieke laadpaal is wel publiek toegankelijk maar staat niet in de openbare ruimte.

Je kunt bezoekers laten betalen voor een laadsessie. Op die manier kun je een laadpaal terugverdienen.Voorbeeld: Je berekent de e-rijder € 0,30 cent per kWh. Voor een gemiddelde laadsessie van 10 kWh is dat € 3,-. Stel dat de energiekosten € 0,10 cent per kWh zijn, dan kost deze laadsessie € 1,- en verdien je € 2,- aan deze laadsessie. Dit betekent dat je de huurkosten voor de laadpaal met twee e-rijders per dag terugverdient.

Een snellader voor een elektrische auto is een laadpaal met een hoog vermogen.

Een snellader heeft een laadvermogen van minstens 50 kW tot wel 350 kW.

Bij een gemiddelde snellader kun je binnen een half uur je elektrische auto grotendeels opladen.

Vrijwel alle elektrische auto’s kunnen bij een snellader laden, behalve als er een type 2 (mennekes) stekker wordt gebruikt.

Meetdiensten

Dat kan door een verzoek in te dienen via het contractovername formulier: Klik hier voor het contractovername formulier

Bel 088 – 111 89 89 en kies optie 4 bij een storing aan de energievoorziening of meter.

Is er een stroomstoring en hebben meer locaties in de buurt er last van? Bel dan het nationaal storingsnummer: 0800 – 9009.

Voor het uitvoeren van de meetdienst verrichten wij de volgende werkzaamheden:

 • plaatsen en aansluiten van de benodigde meetapparatuur;
 • correctief en preventief onderhoud van de meetapparatuur, inclusief: inspecties van de meetinrichting, het oplossen van storingen, het collecteren, valideren en distribueren van meetgegevens volgens de secundaire regelgeving die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld voor de energiemarkt.

De looptijd van de dienst(en) start op de dag waarop de meetapparatuur is geplaatst of gewijzigd. Is er geen meetapparatuur geplaatst of gewijzigd, dan op de dag waarop de meetdienst(en) word(t)en afgenomen. Bij verlenging van meetdienst(en) start de looptijd op het moment dat de looptijd van de huidige meetdienst(en) verstrijk(t) of, indien de looptijd van de meetdienst(en) is verstreken, op de dag waarop Kenter de ondertekende aanbieding ontvangt.

Via Meetdata.nl kun je online de meetdata inzien. Om gebruik te kunnen maken van Meetdata.nl maak je een account aan op ons Kenter Klantportaal. Hiermee kun je inloggen op Meetdata.nl.

Gebruikersaccount aanmaken

1. Ga naar https://portaal.kenter.nu
2. Kies voor Registreer direct.
3. Vul het Kenter klantnummer in.
Dit staat bijvoorbeeld op een factuur en bestaat uit 1 letter (k) en 8 cijfers.
4. Doorloop de stappen in het registratieproces.

Inloggen op www.meetdata.nl
Als je een account hebt aangemaakt, kun je binnen 1 uur met het nieuwe gebruikersaccount inloggen op meetdata.nl via https://www.meetdata.nl.

Ben ik verplicht om een Meetbedrijf/ meetverantwoordelijke te hebben?

Grootzakelijke gebruikers zijn verantwoordelijk voor een juiste meting en voor het doorgeven van de verbruiksgegevens aan hun netbeheerder. Deze meetverantwoordelijkheid moet worden uitgevoerd door een Erkend Meetbedrijf. De grootzakelijke gebruiker is vrij in de keuze van een gecertificeerd meetbedrijf. Kenter is door Tennet gecertificeerd als erkend meetbedrijf. Kenter verzamelt, controleert, verwerkt en distribueert meetgegevens.

Grootzakelijke gebruikers zijn verantwoordelijk voor een juiste meting en voor het doorgeven van de verbruiksgegevens aan hun netbeheerder. Deze meetverantwoordelijkheid moet worden uitgevoerd door een Erkend Meetbedrijf. De grootzakelijke gebruiker is vrij in de keuze van een gecertificeerd meetbedrijf. Kenter is door Tennet gecertificeerd als erkend meetbedrijf. Kenter verzamelt, controleert, verwerkt en distribueert meetgegevens.

Neem contact met ons op via 088 – 111 89 89 en wij zoeken het voor je uit.

Ja, dat kan! Wij regelen het graag. Neem direct contact met ons op via het online contactformulier of bel ons op (088) 111 89 89.

Jazeker. Neem contact met ons op en binnen 5 werkdagen sturen wij gratis en vrijblijvend een op maat gemaakte offerte.

Hoelang het contract nog loopt, is te zien in het Kenter Klantportaal. Heb je nog geen account? Volg dan de stappen hieronder.

1. Ga naar https://portaal.kenter.nu.
2. Kies voor Registreer direct.
3. Vul het Kenter klantnummer in.
Dit staat bijvoorbeeld op de factuur en bestaat uit 1 letter (k) en 8 cijfers.
4. Doorloop de stappen in het registratieproces.

Inloggen op www.meetdata.nl
Als je een account hebt aangemaakt, kun je na één uur met het nieuwe gebruikersaccount inloggen op https://www.meetdata.nl.

Problemen met het Klantportaal? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur een mail naar verkoop@kenter.nu.

Offertespecificatie eenmalige kosten/werkzaamheden

Kenter geeft bouwkundig advies over de MS-ruimte en verzorgt de basisinrichting die deze ruimte geschikt maakt voor de MS-installatie. Voor de inrichting voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

 • Leveren en aanbrengen van een complete aardingsinstallatie (ringaarding).
 • Deze monteren we tegen de zijwanden van de ruimte en koppelen we met de metalen delen/componenten in de ruimte.
 • Leveren, kortsluitvast leggen en 2-zijdig aansluiten van een MS-kabelverbinding tussen de installatie van de netbeheerder en de transformator. De verbinding is inclusief de noodzakelijke eindsluitingen.
 • Leveren en aanbrengen van een eurocilinder volgens het Kenter sleutelplan in de aanwezige sloten.
 • Leveren en aanbrengen van de benodigde opschriftplaten.

Een netbeheerder stelt de aansluiting in bedrijf. De datum voor de inbedrijfstelling stemmen wij af met u en de netbeheerder. Wij gaan uit van maximaal 4 uur op locatie. Eventuele extra uren worden verrekend op basis van nacalculatie.

In samenspraak met de netbeheerder voeren wij enkele controles uit tijdens de inbedrijfstelling, waaronder:

 • Spanning aan de secundaire zijde van de transformator.
 • Het draaiveld.

Beveiligingsinstellingen van de laagspanningsvermogensautomaat.

Wij leveren een MS-transformator. De specificaties zijn op te vragen bij uw contactpersoon binnen Kenter.

Wij slaan een aardelektrode in de grond die een aardverspreidingsweerstand moet hebben van maximaal 2 Ohm. Deze wordt aangesloten op de aardrail in de MS-ruimte. Uitgangspunt is dat dit kan worden gerealiseerd met maximaal 1x20m aardelektroden. Als de juiste waarde hiermee niet wordt bereikt, dan worden de meerkosten verrekend op basis van nacalculatie.

Kenter verzorgt de fundering voor uw station. Deze fundering kan bestaan uit een fundatie op palen of een zandbedfundatie. Het type fundatie is afhankelijk van de bodemgesteldheid op de locatie.

Wij voeren de volgende werkzaamheden uit:

 • Schouwing op locatie om te beoordelen of een fundering op staal gerealiseerd kan worden.
 • Ontgraven bouwput.
 • Aanbrengen verdicht zandbed of voorboren en plaatsen van funderingspalen.

Bij paalfundatie:

 • Funderingspalen op juiste diepte brengen d.m.v. hoogfrequent trillen.
 • Op de juiste hoogte waterpas uitvlakken van de funderingspalen.
 • Aanvullen van de bouwput met grond, tot de hoogte van de funderingspalen.

Door deze werkwijze is de invloed op de omgeving minimaal en beperken we mogelijke overlast.

De LS-inrichting is geschikt voor het bouwkundig deel en transformatorvermogen zoals genoemd in de aanbieding en is voorzien van:

 • Vermogensautomaat, initieel ingesteld o.b.v. belastbaarheid van de transformator.
 • Optioneel heeft de verdeler een mogelijkheid om:
  • patroonlastscheiders te plaatsen (met een breedte van 100mm) of
  • kabels die de hoofdverdeler voeden direct aan te sluiten onder je vermogensautomaat.

Het bouwkundig deel is geschikt voor:

 • het onderbrengen van een MS-schakelinstallatie of de schakelinstallatie van de netbeheerder;
 • het onderbrengen van een MS-transformator (belastbaar tot 80%).

Uitgangspunt hierbij is dat de netbeheerder:

 • geen distributieautomatisering vereist (tenzij specifiek benoemd in de aanbieding).

Het bouwkundig deel voldoet aan de eisen van uw netbeheerder en is voorzien van:

 • de componenten van uw netbeheerder, zoals de MS-schakelinstallatie en meettransformatoren;
 • groepenkast met hoofdschakelaar en aardlekautomaten, conform het programma van eisen van uw netbeheerder;
 • verlichting, wandcontactdozen;
 • ringaarde, aangesloten op het transformator sterpunt, deuren, rooster en vreemd geleidende delen;
 • deuren en roosters, voorzien van eurocilinders volgens het Kenter sleutelplan;
 • LS-inrichting zoals beschreven in de aanbieding;
 • transformator met het vermogen dat genoemd is in de aanbieding.

Kenter verzorgt werkzaamheden met betrekking tot projectmanagement, waaronder:

 • engineering;
 • voorbereiding van het project;
 • planning & coördinatie;
 • eventueel afstemming met de netbeheerder;
 • eventueel uitvoeren van een schouw op locatie;
 • opmaken en aanleveren van projectdocumentatie.

Offertespecificatie periodieke diensten

Meetdienst voor de meting van uw productie-installatie, volgens wettelijke eisen.
U draagt de meetverantwoordelijkheid over aan Kenter.

Voor het uitvoeren van de meetdienst doen wij de volgende werkzaamheden:

 • plaatsen en aansluiten van de benodigde meetapparatuur;
 • correctief en preventief onderhoud van de meetapparatuur volgens secundaire regelgeving.

Inclusief:

 • inspecties van de meetinrichting;
 • oplossen van storingen;
 • collecteren, valideren en distribueren van meetgegevens volgens de secundaire regelgeving die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld voor de energiemarkt.

De looptijd van de dienst(en) start op de dag van plaatsing of wijziging van de meetapparatuur. Of wanneer geen meetapparatuur is geplaatst of gewijzigd, op de dag waarop de meetdienst(en) word(t)en afgenomen. Bij een verlenging van meetdienst(en) start de looptijd op het moment dat de looptijd van de huidige meetdienst(en) verstrijk(t). Of als de looptijd van de meetdienst(en) is verstreken, op de dag waarop Kenter de ondertekende aanbieding ontvangt.

Meetdienst voor de meting van het overdrachtspunt van uw aansluiting, volgens wettelijke eisen.
U draagt de meetverantwoordelijkheid over aan Kenter.
Voor het uitvoeren van de meetdienst doen wij de volgende werkzaamheden:

 • plaatsen en aansluiten van de benodigde meetapparatuur;
 • correctief en preventief onderhoud van de meetapparatuur, volgens secundaire regelgeving, inclusief:
  • inspecties van de meetinrichting;
  • oplossen van storingen;
  • dagelijks collecteren, valideren en distribueren van meetgegevens volgens de secundaire regelgeving die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld voor de energiemarkt.

De looptijd van de dienst(en) start op de dag waarop de meetapparatuur is geplaatst of gewijzigd of, wanneer geen meetapparatuur is geplaatst of gewijzigd, op de dag waarop de meetdienst(en) word(t)en afgenomen. Bij een verlenging van meetdienst(en) start de looptijd op het moment dat de looptijd van de huidige meetdienst(en) verstrijk(t) of, als de looptijd van de meetdienst(en) is verstreken, op de dag waarop Kenter de ondertekende aanbieding ontvangt.

Bij koop van een transformator, kan Kenter de MS-installatieverantwoordelijkheid verzorgen. Dit doen wij inclusief de volgende werkzaamheden:

 • installatieverantwoordelijkheid;
 • periodieke inspecties en onderhoud aan uw transformator conform ISO 55001;
 • thermografische inspectie van de transformator en de verbindingen naar de transformator in de ruimte waar deze opgesteld staat;
 • onderhoud en oliebemonstering van de transformator;
 • controleren en schoonmaken van ventilatieroosters;
 • gangbaar houden van slot en hang- en sluitwerk van ruimte waar Kenter toegang toe heeft, op basis van sleutelbeleid;
 • Interval wordt bepaald op basis van toestand afhankelijke onderhoudsmethodieken.
 • Kenter verzorgt de coördinatie met uw netbeheerder bij onderhoudswerkzaamheden.
 • U kunt gebruik maken van de 24/7 uurs storingsdienst van Kenter.
 • Kenter verzorgt de registratie van de installatie in onze systemen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke WIBON vereisten.
 • Niet inbegrepen:
  • kosten voor inzet aggregaten bij onderhoud of storingen;
  • werkzaamheden door de netbeheerder.
  • Kenter is geen installatieverantwoordelijke voor het laagspanningsdeel.

Bij huur van een bouwkundig deel van een compactstation verzorgt Kenter de volgende werkzaamheden:

 • ter beschikking stellen van het gehuurde component;
 • periodieke inspecties en onderhoud aan het bouwkundig deel;
 • controleren en schoonmaken van ventilatieroosters;
 • gangbaar houden van slot en hang- en sluitwerk van ruimten waar Kenter toegang toe heeft, op basis van sleutelbeleid;
 • interval wordt bepaald op basis van toestand afhankelijke onderhoudsmethodieken.

Bij huur van een transformator, verzorgen wij de volgende werkzaamheden:

 • ter beschikking stellen van het component;
 • installatieverantwoordelijkheid;
 • periodieke inspecties en onderhoud aan de transformator conform ISO 55001;
 • thermografische inspectie van de transformator en de verbindingen naar de transformator in de ruimte waar deze opgesteld staat;
 • onderhoud en oliebemonstering van de transformator;
 • controleren en schoonmaken van ventilatieroosters;
 • gangbaar houden van slot en hang- en sluitwerk van ruimte waar Kenter toegang toe heeft, op basis van sleutelbeleid.
 • Interval wordt bepaald op basis van toestand afhankelijke onderhoudsmethodieken.
 • Kenter verzorgt de coördinatie met uw netbeheerder bij onderhoudswerkzaamheden.
 • U kunt gebruik maken van de 24/7 uurs storingsdienst van Kenter.
 • U heeft recht op inzet uit de dedicated storingsvoorraad voor de bij ons gehuurde componenten in het station.
 • Kenter verzorgt de registratie van de installatie in onze systemen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke WIBON vereisten.
 • Niet inbegrepen:
  • kosten voor inzet aggregaten bij onderhoud of storingen;
  • werkzaamheden door de netbeheerder;
  • installatieverantwoordelijkheid voor het laagspanningsdeel.

We helpen je graag.

Wil je meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact met ons op via 088- 111 89 89 of klik op de button.