Algemene subsidies Geld voor verduurzaming

Als je wilt investeren in duurzame bedrijfsmiddelen, is een aantal algemene subsidieregelingen van toepassing. Welke subsidieregeling het beste bij jouw situatie past, is afhankelijk van diverse factoren. Aan iedere subsidieregeling zitten voorwaarden verbonden. De meest relevante subsidies voor duurzame investeringen vatten we voor je samen. 

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie Investeringsaftrek (EIA) gebruik je bij investeringen in duurzame energie, of investeringen in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot. De EIA is voor alle ondernemers die inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen. Met de EIA kun je 40% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Een belangrijke voorwaarde van de EIA is dat de investering op de Energielijst moet staan. Het budget van EIA is dit jaar 259 miljoen euro.

MIA en VAMIL

Als je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zijn de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) ook relevant. Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag (bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek). Met de Vamil schrijf je 75% van de investeringskosten af op een tijdstip dat je zelf bepaalt. Met deze subsidieregelingen kan je belastingvoordeel oplopen tot 14% van het investeringsbedrag! 

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is er voor ondernemers die willen investeren in een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen of een kleine windturbine. Het is belangrijk om eerst de subsidie aan te vragen voordat je een koopovereenkomst sluit voor een van deze middelen. Als de aanvraag is goedgekeurd heb je 24 maanden de tijd om het project te realiseren.

SDE++

Ga je hernieuwbare (duurzame) energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen binnen jouw bedrijf? Dan kun je SDE++ subsidie aanvragen. SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Met deze regeling helpt de overheid bedrijven bij het verminderen van de CO2-uitstoot.

Lees er hier meer over.