Klimaatdoelstellingen / Klimaatakkoord De ambitieuze plannen van Nederland

Europa heeft ambitieuze doelstellingen; in 2050 klimaatneutraal. Dit betekent iets voor alle lidstaten. In Nederland hebben we deze ambitie vertaald naar klimaatdoelstellingen. Deze staan in het Klimaatakkoord. Maar wat zijn de concrete doelstellingen? En wat betekent dit voor jou als ondernemer? Daar vertellen we je graag meer over.

We helpen je graag.

Wil je meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact met ons op via 088- 111 89 89 of klik op de button.

Doelen voor 2030

Om alle ambities realistisch en behapbaar te houden heeft de overheid doelstellingen voor 2030 en 2050. Voor 2030 zijn ze concreet, samengevat komt het hierop neer: 

 • In heel Nederland een reductie van 49% in CO2-uitstoot (ten opzichte van 1990). 
 • 70% van de elektriciteit is afkomstig uit hernieuwbare bronnen.
 • 1,5 miljoen woningen zijn verduurzaamd.
 • Industrie moet 66% minder CO2 uitstoten (ten opzichte van 1990). 
 • Landbouw en landgebruik klimaatneutraal.  
 • Alleen nog elektrische personenauto’s nieuw te koop. 
 • 1,8 miljoen laadpalen in Nederland. 
 • 8 miljard minder zakelijke kilometers.  

Afspraken per sector

Iedere sector draagt op zijn eigen manier bij aan een klimaatneutraal Nederland. Er zijn concrete afspraken voor de sectoren elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit. De afspraken per sector lees je hieronder.

Mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit staat er in het Klimaatakkoord dat er vanaf 2030 alleen nog maar nieuwe elektrische personenauto’s verkocht mogen worden. Tegen die tijd zijn er in Nederland zo’n 1.8 miljoen laadpalen beschikbaar. Alle OV-bussen zijn in 2030 emissieloos en datzelfde geldt voor bouwverkeer en mobiele werktuigen. In onze steden zijn emissievrije-zones ingericht en er is meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Ook de logistieke sector verduurzaamt, mede door optimale bevoorrading via logistieke hubs net buiten de stad. Al met al zorgen we in 2030 voor 8 miljard minder zakelijke (auto) kilometers in 2030. 

Er is dus werk aan de winkel. Als logistieke ondernemer verandert er veel. Ben je benieuwd naar de oplossingen om je duurzame ambities te realiseren?

Bron: Mobiliteit | Klimaatakkoord  

Gebouwen

Voor 2030 zijn de eerste 1.5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd. Ben je ondernemer en heb je een eigen bedrijfspand? Dan zijn er besparingskansen. Hiervoor stelt de overheid ook verschillende subsidies beschikbaar. Bekijk ze hier (rvo.nl).

Heb je vragen over het verduurzamen van je pand? Of ben je benieuwd naar de subsidie die het beste bij jouw situatie past? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bron: Gebouwde omgeving | Klimaatakkoord 

Industrie

In 2030 moet de industrie een stuk minder CO2 uitstoten. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Van industriebedrijven wordt verwacht dat zij: 

 • Zuiniger produceren: Sommige fabrieken kunnen energie-efficiënter produceren dan ze nu doen. 
 • Intensiever samenwerken: Vooral in clusters, waarbij de ene fabrikant het afval van de andere fabrikant kan gebruiken als grondstof. 
 • Restwarmte hergebruiken: Om bijvoorbeeld kantoren, woningen en kassen te verwarmen. 
 • Elektrificeren: Sommige productieprocessen kunnen deels aangedreven worden met duurzaam opgewekte elektriciteit, en eventueel groene waterstof. 
 • CO2 uitstoot afvangen: CO2 kan opgeslagen worden in lege gasvelden onder de Noordzee. Deze afgevangen CO2 uitstoot kan op termijn weer gebruikt worden als grondstof. 

Er zijn veel verschillende technologieën die toegepast kunnen worden. Maar deze oplossingen kosten geld en een groot deel van de investering moet deze bedrijven zelf betalen. Daarnaast stelt de overheid onder andere subsidies beschikbaar voor investeringen in grootschalige groene projecten en werkt zij hard aan de aanleg van een waterstof-infrastructuur.

Bron: Verduurzaming van de industrie | Duurzame economie | Rijksoverheid.nl 

Landbouw

In 2050 moet ook de landbouw klimaatneutraal zijn. Een ingewikkelde uitdaging, omdat een deel van de uitstoot niet te vermijden is; Koeien produceren methaan en uit kunstmest komt lachgas vrij. Beide broeikasgassen. Anderzijds legt de agrarische sector ook CO2 vast in de bodem, de bomen en het gras. Dit draagt weer bij aan de reductiedoelstelling.  

Van ondernemers in de landbouw wordt het volgende verwacht: 

 • Andere diervoeding waardoor de dieren minder broeikasgas uitstoten. 
 • Emissiearme stallen, voor een vermindering van ammoniak, geur en fijnstof. 
 • Minder bemesting door precisielandbouw.  
 • Meer groene meststoffen. 

Ook voor de glastuinbouw zijn er doelstellingen en maatregelen: 

 • Hergebruik van restwarmte uit industrie. 
 • Moderniseren kassen.  
 • Energiebesparende technieken in kassen. 

Bron Landbouw en landgebruik | Klimaatakkoord

Afspraken voor elektriciteit

In 2030 komt 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat wekken we op met windturbines in de zee en op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Tegelijkertijd groeit de vraag naar elektriciteit. Auto’s worden elektrisch, de industrie vervangt olie en gas door schone stroom. Gebouwen gaan van het gas af en vragen meer stroom voor verwarmen en koken. 

Omdat de stroomvoorziening meer afhankelijk wordt van het grillige weer zijn veel maatregelen nodig om de levering betrouwbaar te houden. 

Bron: Elektriciteit | Klimaatakkoord 

Hulp nodig met verduurzamen?