Tussenmeter

Netstudie Altijd veilige energie-infrastructuur

Om je bedrijf succesvol te laten draaien, moet je als ondernemer kunnen vertrouwen op een betrouwbare, veilige en toekomstbestendige energie-infrastructuur. Ervaar je regelmatig storingen of uitval van je energievoorzieningen? Wil je jouw bedrijf verder elektrificeren, maar twijfel je over de beschikbare capaciteit? Of wil je verzekerd zijn van de veiligheid en betrouwbaarheid van je elektrische installaties? Een netstudie biedt inzicht in de huidige en toekomstige mogelijkheden en uitdagingen van je energie-infrastructuur. 

Impact van veranderingen

Als middenspanningsspecialist ondersteunen we je zowel bij ontwerp, beheer en realisatie, als bij analyse en optimalisatie van je energie-infrastructuur. Zodat deze niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst betrouwbaar en efficiënt blijft. Met netstudies onderzoeken we niet alleen de bestaande staat, maar we onderzoeken ook de impact van veranderingen op je energie-infrastructuur. Zoals de integratie van hernieuwbare energiebronnen, elektrificatie en implementatie van smart grid-oplossingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Analyse op detailniveau

Bij een netstudie gebruiken we geavanceerde simulatiemodellen om een gedetailleerde weergave te maken van je middenspanningsnet. Zo brengen we de zwakke punten van het bestaande netwerk in kaart, en ontwikkelen we aan de hand van verschillende soorten testen de meest efficiënte en veilige middenspanningsinfrastructuur. Alle analyses stemmen we specifiek af op jouw situatie en behoeften. Zo werken we samen aan een betrouwbare en toekomstbestendige energievoorziening. 

We onderscheiden diverse stappen bij een netstudie: 

  • Loadflow voor capaciteitsinzicht: de eerste stap is het uitvoeren van een loadflowstudie. Deze brengt de verdelingen van stromen en spanningen binnen je netwerk in kaart. Een loadflowstudie geeft nauwkeurig inzicht in de maximale belastbaarheid van kabels en andere netwerkcomponenten, en daarmee de capaciteit van je bestaande netwerk. 
  • Kortsluitstroomberekening voor netveiligheid: de tweede stap is een kortsluitstroomberekening. Hiermee onderzoeken we of componenten kortsluitvast zijn aan de hand van een simulatie. We analyseren zowel de dynamische als thermische kortsluitstromingen en beoordelen de beveiligingsinstellingen. 
  • Selectiviteitstesten voor betrouwbare beveiliging: een belangrijk onderdeel van de netstudie is het testen van beveiligingsselectiviteit. Deze testen verzekeren de uitschakeling van alleen direct betrokken componenten bij een fout of overbelasting. Dit voorkomt onnodige spanningsonderbrekingen in grote delen van het netwerk, en zorgt voor meer betrouwbaarheid en bedrijfscontinuïteit. 
  • Power Quality analyse voor optimale energieoverdracht: een Power Quality analyse baseert zich op tijdelijke of continue metingen van spanningen en stromen. De studie richt zich op de werkelijke capaciteit van transformatoren, het voorkomen van uitval of defecten door spanningsproblemen en advies voor efficiënte energieoverdracht. Lees hier meer over Power Quality. 

Netstudie voor jouw bedrijf

Met onze netstudies dragen we zorg voor de veiligheid, betrouwbaarheid, realisatie en kostenefficiëntie van middenspanningsinstallaties. Zo zorgen we voor een duurzame, slimme en toekomstbestendige energie-infrastructuur op maat. Wil je weten hoe? Lees hier meer. 

Samen de mogelijkheden onderzoeken?