Goed nieuws: bijna helft van elektriciteitsproductie is duurzaam

Energie is steeds vaker duurzaam. In 2023 heeft Nederland zelfs een mijlpaal bereikt op het gebied van duurzame energie. Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bestond bijna de helft van onze elektriciteitsproductie in 2023 uit duurzame stroom.

Stijging hernieuwbare energie

In 2023 steeg de productie van hernieuwbare energie met 21%, vergeleken met het jaar ervoor. In totaal werd er 24% meer stroom opgewekt met zon. Tijdens de zomermaanden overtrof de productie van groene stroom door zonnepanelen zelfs de productie uit fossiele brandstoffen. In juli was maar liefst 57% van de opgewekte stroom duurzaam. De geproduceerde windenergie steeg met 35%, ook doordat er meer windmolens zijn op het land en in het water. De productie van fossiele energie daalde met 12%. De productie van energie met kolen was maar liefst 38% minder.

Green Energy Day dit jaar later

Dat we steeds meer overstappen op schonere energiebronnen, blijkt ook uit het feit dat Green Energy Day dit jaar later viel. Green Energy Day is een theoretisch moment waarop  alle groene energie die we jaarlijks produceren ‘op’ zou zijn, als dit onze enige energiebron zou zijn. In 2024 viel deze dag op 8 maart. Vorig jaar was dat nog op 2 maart. Door steeds meer duurzaam opgewekte energie te gebruiken, schuift de dag elk jaar wat op. In 2030 moet Green Energy Day vallen op 20 april, om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. 27 tot 33 % van alle energie die we gebruiken, zouden we dan duurzaam moeten opwekken.