Mogelijk twee nieuwe contractvormen transportcapaciteit per april 2025

In het kader van congestiemanagement heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een ontwerpbesluit opgesteld om per april 2025 twee nieuwe contractvormen in te voeren voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Dit ontwerpbesluit ontstond uit een eerder voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland.

Verschillen in contractvorm

Als het ontwerpbesluit van ACM ingaat per april 2025, zou dit eerder zijn dan voorgesteld. De nieuwe contractvormen in het ontwerpbesluit zijn het tijdsduurgebonden transportrecht en het tijdsblokgebonden transportrecht. Naast het verschil in naam, zijn er vooralsnog ook verschillen in de elektriciteitsnetten waarvoor deze rechten gelden. 

Tijdsduurgebonden

Het tijdsduurgebonden transportrecht heeft betrekking op het hoogspanningsnet van TenneT. Aangeslotenen krijgen hierbij recht op transportcapaciteit tijdens 85% van de uren op jaarbasis. TenneT bepaalt welke uren wel en niet beschikbaar zijn, en communiceert dit minimaal 1 dag van tevoren. Het aantal beschikbare uren kan hoger zijn dan 85% (mits het elektriciteitsnet hier ruimte voor heeft), maar nooit lager. Dit transportrecht is de uitwerking van een eerder voorstel van TenneT met aparte tarieven voor flexibele netgebruikers (bijvoorbeeld door energieopslag).

Tijdsblokgebonden

De tweede contractvorm, het tijdsblokgebonden transportrecht, heeft betrekking op de regionale elektriciteitsnetten. Aangeslotenen krijgen hierin het recht op een bepaalde transportcapaciteit binnen afgesproken tijdsvensters. Zo kan een organisatie met de netbeheerder afspreken om alleen ’s nachts bedrijfswagens op te laden.

Congestiemanagement

De alternatieve contractvormen uit het voorstel van ACM moet bijdragen aan congestiemanagement. Omdat het elektriciteitsnet steeds voller raakt, is het nodig om te kijken naar flexibelere overeenkomsten. Deze moeten het mogelijk maken om bedrijven in drukke regio’s wél aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Hierbij is het dus van belang dat zij hun transportcapaciteit gebruiken buiten de piekuren. Omdat dit bijdraagt aan het voorkomen of verminderen van netcongestie, betalen afnemers een lager nettarief. 

Definitief

Omdat er een verschil is in belasting tussen het hoogspanningsnet (meer weersafhankelijk) en het regionale elektriciteitsnet, vindt de ACM het redelijk om niet beide contractvormen in te voeren op beide netten. Als de netbeheerders meer ervaring hebben met de alternatieve contractvormen, zou de ACM wel graag zien dat dit gebeurt. Overigens is het ontwerpbesluit nog niet definitief. Belanghebbenden hebben eerst nog zes weken om te reageren op het voorstel.