SDE++ vervalt na 2025, maar wind- en zonne-energie blijft interessant door CfD’s

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de SDE++ na 2025 ophoudt te bestaan. Maar dat betekent niet dat wind- en zonne-energieprojecten op land niet meer financieel gestimuleerd worden. Demissionair minister Rob Jetten heeft namelijk aangekondigd dat de regeling wordt vervangen door CfD’s of tweerichtingcontracten.

Een CfD, contract for difference, is een contract dat de overheid afsluit met de ontwikkelaar van een zonne- of windproject op land. De partijen spreken een vaste prijs af voor de opgewekte elektriciteit. Als de marktprijs lager is dan de afgesproken prijs, vult de overheid het aan tot het afgesproken bedrag. Is de marktprijs hoger dan het afgesproken bedrag, dan betaalt de projectontwikkelaar aan de overheid. 

Groei van duurzame energie

Omdat de SDE++ stopt na 2025, biedt Jetten dit alternatief. Helemaal stoppen met subsidiëren zal volgens hem de uitrol van wind- en zonne-energie stagneren. Het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) zet maximaal in op het aanbod aan duurzame energie. Er wordt dus nog een forse groei verwacht. Om toe te groeien naar een zelfstandige markt, wil Jetten een instrument bieden om de verdeling van risico’s en baten beter te verdelen tussen bedrijven en overheid.  

Puzzelen

De invoering van de CfD’s vraagt nog wel wat puzzelwerk. Zo moeten de contracten dusdanig ontworpen worden dat ze zo min mogelijk de markt verstoren en zo min mogelijk negatieve gevolgen hebben op de netcongestie. Naar verwachting kan het nieuwe instrument op zijn vroegst in 2027 toegepast worden. Tot die tijd blijven zonne- en wind energie onder de aangepaste  SDE++ -vallen.