Pilotproject: Van zon naar waterstof

Vrijdag 25 maart 2022 opende de allereerste binnenlandse waterstoffabriek naast een zonnepark in Nederland. In het Friese Oosterwolde wordt de door zonnepanelen opgewekte energie omgezet naar waterstof. Alliander en GroenLeven onderzoeken op welke manier waterstof een rol kan spelen in gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet niet voldoende is om grootschalige opgewekte zonne-energie terug te leveren. Ook Kenter heeft een bijdrage geleverd aan dit pilotproject. Je leest er meer over in dit artikel.

De doelstellingen uit het Klimaatakkoord vragen om meer duurzame energie opwek. Het aantal zon- en windparken groeit in rap tempo, maar netcongestie zorgt ervoor dat niet alle duurzaam opgewekte energie teruggeleverd kan worden aan het elektriciteitsnet. Bij het pilotproject in Oosterwolde wordt de komende vijf jaar onderzocht op welke manier waterstof kan bijdragen aan het efficiënter gebruiken van het elektriciteitsnet. Maar hoe wordt zon-energie omgezet in waterstof?

De juiste spanning

De duurzaam opgewekte energie vanuit de zonnepanelen heeft een spanning van 20kV. Deze moet omgezet worden naar 400V. Hiervoor heeft Kenter middenspanningskabel gelegd vanaf het zonnepark naar een Compactstation. Collega Sybren Dijkstra vertelt: “In dit Compactstation wordt de opgewekte energie omgezet naar de juiste spanning. Vervolgens transporteren we het via laagspanningsbekabeling en een verdeler naar de waterstofinstallatie.”

Productie van waterstof

De opgewekte energie heeft nu de juiste spanning. Maar hoe ontstaat waterstof? Productspecialist bij Kenter Yoerie Bosman legt uit: “Waterstof wordt geproduceerd met behulp van elektrolyse, tijdens dit proces splitsen we water in zuurstof en waterstofgas. Dit waterstofgas kan op verschillende manieren worden gebruikt. Zo kan het fungeren als brandstof voor voertuigen, kan het bijgemengd worden bij aardgas voor verwarming en kan het weer omgezet worden in elektriciteit of voor toepassingen in de industrie”, aldus Yoerie.

Meten van waterstof

Waterstof moet net als ieder andere energiebron gemeten en afgerekend worden. Daarom heeft Kenter ook hier een oplossing voor ontwikkeld. “De uitdaging zat hem in het feit dat onze normale meters op maximaal 8 bar meten en waterstof op veel hogere druk (rond de 300 bar) gemeten moet worden”, aldus Yoerie Bosman. “Het was dus even zoeken naar een geschikte meetinrichting. Daarnaast is het meetprincipe bij waterstof iets anders dan bij bijvoorbeeld aardgas. Uiteindelijk kwamen we uit bij een specifiek type meter die nu getest wordt in het pilotproject.”

Samenwerking

Tijdens dit pilotproject hebben verschillende partijen hun kennis gebundeld om tot een goed eindresultaat te komen. Alliander heeft de installatie gebouwd, maar de engineering en automatisering van de gehele installatie is door Qirion opgepakt. Ben Tubben, projectmanager bij Qirion: “Met deze pilot installatie willen we leren hoe de waterstofketen werkt en op welke wijze dergelijke installaties ingezet kunnen worden ten behoeve van congestiemanagement. Samen met GroenLeven, die de waterstof installatie huurt en daadwerkelijk waterstof produceert en verhandeld, gaan we experimenten uitvoeren.”

De 100% groene waterstof uit de pilotinstallatie wordt afgenomen door het lokale taxibedrijf Kort en brandstofleverancier OrangeGas uit Heerenveen. Naar verwachting stroomt in juni voor het eerst waterstof door de leidingen van de installatie.

Lees het persbericht van Alliander en GroenLeven hier.

Benieuwd naar de mogelijkheden? We helpen je graag


Gerelateerde artikelen

Laadpalen en een transformatorstation, hoe zit dat?

De komende jaren zal het aantal elektrische voertuigen in Nederland blijven stijgen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2050 met 95% is afgenomen. De overheid stimuleert de overgang naar elektrische rijden op diverse manieren en ook de laadinfrastructuur begint steeds meer vorm te krijgen. Jaarlijks worden er duizenden laadpalen geïnstalleerd, maar dat heeft impact op de elektriciteitsaansluiting en energievoorziening. In veel gevallen gaat een Transformatorstation gepaard met de installatie van laadpalen. Hoe dat precies zit leggen we graag uit!

Lees verderLees verder

Langer toegang tot zero-emissiezones voor bakwagens uit 2017 t/m 2019

Euro 6 bakwagens uit 2017 t/m 2019 krijgen tot 1 januari 2028 automatisch een ontheffing voor zero-emissiezones. Dat hebben gemeenten en brancheorganisaties gezamenlijk besloten om ondernemers tegemoet te komen in de lange afschrijftermijn voor bakwagens.

Lees verderLees verder

Netcongestieproblemen bij Paleis Het Loo

Paleis Het Loo vertrouwt al jaren op Kenter voor het beheer en onderhoud van haar energievoorzieningen. In 2022 ontstond het plan om bezoekers te voorzien van laadpalen voor elektrische auto's. Dit is direct met Kenter besproken en onze specialisten zijn aan de slag gegaan. Voor deze verduurzaming moest ook de bestaande energievoorzieningen worden verzwaard. De realisatie van de 12 laadpalen en het nieuwe transformatorstation zijn succesvol afgerond.

Lees verderLees verder