Prinsjesdag: Het belangrijkste nieuws over energie voor bedrijven

Belangrijke onderwerpen in de miljoenennota dit jaar zijn de inflatie en hoge energieprijzen. Stijgende gas- en elektraprijzen brengen zowel consumenten als bedrijven in de problemen. Het kabinet kondigt nu maatregelen aan ter compensatie. Ook komen er meer subsidies voor bedrijven die verder willen verduurzamen. Wij hebben het belangrijkste nieuws over de thema’s energie en klimaat voor bedrijven op een rijtje gezet.

Extra subsidies verduurzaming

In de miljoenennota is veel aandacht voor verduurzaming bij bedrijven. Het kabinet trekt € 500 miljoen per jaar uit voor extra subsidies zodat bedrijven kunnen verduurzamen. Concreet betekent dit dat de Energie-Investeringsaftrek (EIA), waarmee ondernemers tot 45,5% van de investeringskosten in verduurzaming kunnen aftrekken van de winst, met € 100 miljoen per jaar omhooggaat. Ook de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) stijgt met € 50 miljoen per jaar. Zo wordt het voor ondernemers aantrekkelijker om te investeren in energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, elektrische voertuigen of een duurzamer bedrijfspand.

Energiebelasting verlaagd

Om de energieprijzen te drukken wordt de energiebelasting fors verlaagd. Daarnaast stelt het kabinet vanaf 1 januari een prijsplafond in voor de energiekosten van consumenten. Maar voor ondernemers is er nog veel onduidelijkheid. Het kabinet werkt nog aan een pakket maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf. Rond november moet er een steunpakket voor ondernemers liggen.

Klimaatfonds en CO2-heffing industrie

Ondanks de maatregelen om energiekosten te drukken wil het kabinet meer doen om de klimaatdoelen te behalen. In 2023 wordt wederom flink geïnvesteerd in het Klimaatfonds. Zo wordt er € 145 miljoen euro vrijgemaakt voor het stimuleren van de productie van waterstof, € 180 miljoen voor wind op zee en € 200 miljoen voor warmtenetten. In het Klimaatfonds zijn tevens middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van infrastructuur voor de energietransitie, waaronder laadinfrastructuur voor mobiliteit.

Daarnaast gaan industriële bedrijven die te veel CO2 uitstoten vanaf 1 januari 2023 meer belasting betalen. Op dit moment is een deel van de uitstoot nog vrijgesteld van belasting, maar vanaf januari verlaagt het kabinet de drempel om de industriesector te stimuleren nog minder CO2 uit te stoten.


Gerelateerde artikelen

Cable pooling: samenwerken tegen netcongestie

Door opschalende verduurzaming en elektrificatie raakt het Nederlandse elektriciteitsnet vol. Inmiddels staan duizenden bedrijven op een wachtlijst voor een nieuwe of zwaardere aansluiting. Maar omdat onze verduurzaming sneller gaat dan dat het elektriciteitsnet uitgebreid kan worden, ontstaat er file. Ook wel netcongestie. Om met deze uitdaging om te kunnen gaan, werken de netbeheerders, het kabinet, maar ook ondernemers aan oplossingen. Deze zijn vaak gericht op samenwerking. Een mooi voorbeeld is cable pooling. Dit is momenteel een veelbesproken onderwerp in de energiemarkt. Maar wat dit precies is, welke wetswijzigingen er komen en hoe cable pooling netcongestie kan verhelpen, vertellen we je graag.

Lees verderLees verder

Subsidieregeling voor laadpalen elektrische vrachtwagens in de maak

In 2024 komt er een nieuwe subsidieregeling voor laadpalen voor elektrische vrachtwagens. Zowel publieke als private laadpunten voor vrachtwagens komen hiervoor in aanmerking, dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). Het doel van deze nieuwe subsidieregeling is om duurzaam transport te bevorderen en de groei van elektrische vrachtwagens te faciliteren.

Lees verderLees verder

Wat is de CO2-rapportageplicht?

Organisaties met meer dan 100 medewerkers moeten (zeer waarschijnlijk) vanaf 1 juli 2024 voldoen aan de CO2-rapportageplicht. Dit betekent dat deze bedrijven dan verplicht zijn om gegevens aan te leveren over het woon-werk en het zakelijk verkeer van medewerkers. Lees hier meer over de achtergrond en gevolgen van de regeling.

Lees verderLees verder