Nieuwe maatregelen vanuit ACM om netcongestie te verlichten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) presenteerde vorige week een uitgebreid pakket aan maatregelen, om netcongestie te verminderen. Het doel hiervan is o.a. om flexibel gebruik van het elektriciteitsnet aantrekkelijker te maken, om zo de piekbelasting te verminderen en ruimte te maken voor nieuwe aansluitingen. We vatten de maatregelen voor je samen.

Voorrang voor maatschappelijk belang

Een belangrijke wijziging ligt in de prioritering van aanvragen. Van oudsher behandelen netbeheerders aanvragen voor transportcapaciteit op volgorde van binnenkomst. In de nieuwe situatie mogen netbeheerders in congestiegebieden voorrang verlenen aan aanvragen van partijen met een groot maatschappelijk belang. Zoals veiligheidsdiensten of ziekenhuizen.

Geen standaard aansluittijd

Ook de aansluittermijnen van grote aansluitingen worden gewijzigd. Dit was voorheen 18 weken, maar wordt nu afhankelijk van de complexiteit van de aansluiting. Zo ontstaan aansluittermijnen van 18 weken, maar ook van 26 weken, 52 weken of zelfs een door de netbeheerder vastgestelde project-specifieke termijn.

Gebruik op tijd of raak het kwijt

Een andere wijziging is dat de netbeheerder de mogelijkheid krijgt om gecontracteerde transportcapaciteit die niet wordt gebruikt, te vergeven aan andere afnemers. Dit op basis van het principe ‘gebruik op tijd of raak het kwijt’.

Dalurenvoordeel

Naast bovenstaande maatregelen zijn er twee nieuwe maatregelen aangekondigd die nog niet definitief zijn. Het eerste voorstel is om lagere transporttarieven te bieden voor grootverbruikers die hun verbruik verschuiven naar momenten buiten de spits. Problemen met netcongestie spelen namelijk vooral op de piekmomenten: ’s morgens tussen zes en negen en ’s middags en ’s avonds tussen vier en acht uur. En dit verschilt ook per seizoen. Buiten de spits zouden de grootverbruikers tot wel 50% goedkoper uit kunnen zijn. ACM gaat hierbij uit van vijf tijdsvensters waarbij geldt: hoe hoger de netbelasting, hoe hoger het transporttarief.

Verplicht flexibel zijn

Het tweede voorstel gaat om een verduidelijking in de voorwaarden om netgebruikers te kunnen verplichten om congestiemanagementdiensten aan te bieden. Congestiemanagement houdt in dat grote bedrijven verplicht kunnen worden om tegen een vergoeding flexibiliteit aan te bieden. Hierdoor komt er meer ruimte beschikbaar voor nieuwe aansluitingen en kunnen er meer zon- en windprojecten op het stroomnet worden toegelaten, ook in netcongestiegebieden.

Het maatregelenpakket is tot stand gekomen in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN). Dit samenwerkingsprogramma van onder andere netbeheerders, belangenorganisaties en overheden zoekt oplossingen om de ruimte die beschikbaar is op het elektriciteitsnet zo optimaal mogelijk in te zetten.


Gerelateerde artikelen

Voorstel tijdsafhankelijke transporttarieven ligt op tafel: wat betekent dit voor grootzakelijke energieverbruikers?

Netcongestie is een groot en groeiend probleem in Nederland. Om dit aan te pakken, ligt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nu een voorstel van Netbeheer Nederland op tafel voor tijdsafhankelijke transporttarieven. Dit betekent dat grootverbruikers straks een lager tarief gaan betalen voor netgebruik als het rustig is op het landelijke hoogspanningsnet. Tijdens piekverbruik gaan zij dan het (naar verwachting stijgende) gemiddelde tarief betalen. Op deze manier wil Netbeheer Nederland het energieverbruik tijdens piekmomenten verminderen en het netwerk ontlasten.

Lees verderLees verder

SDE++ opent in september en dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

Van 5 september tot en met 5 oktober 2023 kan er weer Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++ subsidie) aangevraagd worden. De SDE++ openstelling ging eerder dit jaar niet door omdat de Europese Commissie nog besluiten moest nemen over enkele minder rendabele technieken. Dit is nu gebeurt, en dít zijn de belangrijkste wijzigingen;

Lees verderLees verder

Netbeheerders roepen op tot ‘spits mijden’: Alternatieven mogelijk!

Netbeheerders TenneT, Liander en Stedin roepen bedrijven in de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht op ‘spits te mijden’ op het elektriciteitsnet. Als niet meer bedrijven zich aanmelden voor het aanbieden van ‘flexibel elektriciteitsvermogen’ zal het net in grote delen van deze provincies op slot gaan. Gelukkig zijn er alternatieven! Lees er hier meer over.

Lees verderLees verder