Welke werkzaamheden voeren jullie uit?

Voor het uitvoeren van de meetdienst verrichten wij de volgende werkzaamheden:

  • plaatsen en aansluiten van de benodigde meetapparatuur;
  • correctief en preventief onderhoud van de meetapparatuur, inclusief: inspecties van de meetinrichting, het oplossen van storingen, het collecteren, valideren en distribueren van meetgegevens volgens de secundaire regelgeving die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld voor de energiemarkt.

De looptijd van de dienst(en) start op de dag waarop de meetapparatuur is geplaatst of gewijzigd. Is er geen meetapparatuur geplaatst of gewijzigd, dan op de dag waarop de meetdienst(en) word(t)en afgenomen. Bij verlenging van meetdienst(en) start de looptijd op het moment dat de looptijd van de huidige meetdienst(en) verstrijk(t) of, indien de looptijd van de meetdienst(en) is verstreken, op de dag waarop Kenter de ondertekende aanbieding ontvangt.