Voor wie geldt VEKI subsidie?

VEKI geldt voor industriële spelers die voldoen aan de regels van de Topsector Economie.