Leveren bouwkundig deel compactstation

Het bouwkundig deel is geschikt voor:

  • het onderbrengen van een MS-schakelinstallatie of de schakelinstallatie van de netbeheerder;
  • het onderbrengen van een MS-transformator (belastbaar tot 80%).

Uitgangspunt hierbij is dat de netbeheerder:

  • geen distributieautomatisering vereist (tenzij specifiek benoemd in de aanbieding).

Het bouwkundig deel voldoet aan de eisen van uw netbeheerder en is voorzien van:

  • de componenten van uw netbeheerder, zoals de MS-schakelinstallatie en meettransformatoren;
  • groepenkast met hoofdschakelaar en aardlekautomaten, conform het programma van eisen van uw netbeheerder;
  • verlichting, wandcontactdozen;
  • ringaarde, aangesloten op het transformator sterpunt, deuren, rooster en vreemd geleidende delen;
  • deuren en roosters, voorzien van eurocilinders volgens het Kenter sleutelplan;
  • LS-inrichting zoals beschreven in de aanbieding;
  • transformator met het vermogen dat genoemd is in de aanbieding.