Leveren, aanbrengen en aansluiten externe aarding

Wij slaan een aardelektrode in de grond die een aardverspreidingsweerstand moet hebben van maximaal 2 Ohm. Deze wordt aangesloten op de aardrail in de MS-ruimte. Uitgangspunt is dat dit kan worden gerealiseerd met maximaal 1x20m aardelektroden. Als de juiste waarde hiermee niet wordt bereikt, dan worden de meerkosten verrekend op basis van nacalculatie.