Huur transformator

Bij huur van een transformator, verzorgen wij de volgende werkzaamheden:

 • ter beschikking stellen van het component;
 • installatieverantwoordelijkheid;
 • periodieke inspecties en onderhoud aan de transformator conform ISO 55001;
 • thermografische inspectie van de transformator en de verbindingen naar de transformator in de ruimte waar deze opgesteld staat;
 • onderhoud en oliebemonstering van de transformator;
 • controleren en schoonmaken van ventilatieroosters;
 • gangbaar houden van slot en hang- en sluitwerk van ruimte waar Kenter toegang toe heeft, op basis van sleutelbeleid.
 • Interval wordt bepaald op basis van toestand afhankelijke onderhoudsmethodieken.
 • Kenter verzorgt de coördinatie met uw netbeheerder bij onderhoudswerkzaamheden.
 • U kunt gebruik maken van de 24/7 uurs storingsdienst van Kenter.
 • U heeft recht op inzet uit de dedicated storingsvoorraad voor de bij ons gehuurde componenten in het station.
 • Kenter verzorgt de registratie van de installatie in onze systemen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke WIBON vereisten.
 • Niet inbegrepen:
  • kosten voor inzet aggregaten bij onderhoud of storingen;
  • werkzaamheden door de netbeheerder;
  • installatieverantwoordelijkheid voor het laagspanningsdeel.