Huur productiemeting indirect dagopname

Meetdienst voor de meting van uw productie-installatie, volgens wettelijke eisen.
U draagt de meetverantwoordelijkheid over aan Kenter.

Voor het uitvoeren van de meetdienst doen wij de volgende werkzaamheden:

  • plaatsen en aansluiten van de benodigde meetapparatuur;
  • correctief en preventief onderhoud van de meetapparatuur volgens secundaire regelgeving.

Inclusief:

  • inspecties van de meetinrichting;
  • oplossen van storingen;
  • collecteren, valideren en distribueren van meetgegevens volgens de secundaire regelgeving die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld voor de energiemarkt.

De looptijd van de dienst(en) start op de dag van plaatsing of wijziging van de meetapparatuur. Of wanneer geen meetapparatuur is geplaatst of gewijzigd, op de dag waarop de meetdienst(en) word(t)en afgenomen. Bij een verlenging van meetdienst(en) start de looptijd op het moment dat de looptijd van de huidige meetdienst(en) verstrijk(t). Of als de looptijd van de meetdienst(en) is verstreken, op de dag waarop Kenter de ondertekende aanbieding ontvangt.