Huur bouwkundig deel compactstation

Bij huur van een bouwkundig deel van een compactstation verzorgt Kenter de volgende werkzaamheden:

  • ter beschikking stellen van het gehuurde component;
  • periodieke inspecties en onderhoud aan het bouwkundig deel;
  • controleren en schoonmaken van ventilatieroosters;
  • gangbaar houden van slot en hang- en sluitwerk van ruimten waar Kenter toegang toe heeft, op basis van sleutelbeleid;
  • interval wordt bepaald op basis van toestand afhankelijke onderhoudsmethodieken.