VEKI subsidie: subsidie voor duurzame industrie

Op deze pagina vind je:

VEKI subsidie staat voor versnelde klimaatinvestering industrie. De industrie speelt een belangrijke rol bij het realiseren van klimaatwinst.  De duurzame doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn dan ook hoog. In 2030 moet de industrie 66% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Om ondernemers te helpen in deze transitie, stelt de overheid subsidies beschikbaar, waaronder de VEKI subsidie. 

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Investeren in CO2-besparende maatregelen waarvan de werking is bewezen? Als de terugverdientijd langer dan 5 jaar is, kun je gebruikmaken van de VEKI.

Waarvoor geldt VEKI subsidie?

Je kunt subsidie aanvragen voor investeringen binnen verschillende categorieën:

 1. Energie-efficiëntie:
  Investeringen die leiden tot minder energiegebruik tijdens de productie.
 2. Circulaire economie
  Investeringen in het verwerken of hergebruiken van afvalproducten.
 3. Infrastructuurvoorzieningen
  Investeringen in de infrastructuur voor afvalwarmte/restwarmte of waterstof.
 4. Overige CO2-verlagende maatregelen

Investeringen in vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen.

Wil je ook met ons samenwerken?

Of wil je meer informatie over dit onderwerp ontvangen?
Neem contact met ons op via 088- 111 89 89 of klik op de button.

windmolens vlakbij een openbare weg. Dit soort opwekinstallaties zijn te koppelen door middel van cable pooling.

Voorwaarden VEKI subsidie

 • De VEKI subsidie geldt alleen voor investeringen in bewezen apparaten, systemen of technieken; dus geen demonstratie of pilotprojecten. (Kijk daarvoor bij DEI+ subsidie).
 • De VEKI subsidie valt onder de Topsector Energie. Je moet voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen.
 • De investering moet bijdragen aan de afname van CO2-uitstoot in Nederland.
 • Je moet het project voor eigen rekening en risico uitvoeren, binnen 3 jaar na start van de activiteiten.
 • De terugverdientijd van de investering is 5 jaar of langer.
 • Check alle voorwaarden op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/veki.

VEKI subsidie 2024

De VEKI subsidie 2024 is aan te vragen tot 31 januari 2025. Het totale budget voor dit jaar is 130 miljoen. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is 30 miljoen. Subsidie wordt toegekend op basis van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt.’

VEKI subsidie aanvragen

De VEKI subsidie 2024 is aan te vragen tot 31 januari 2025. Het totale budget voor dit jaar is 130 miljoen. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is 30 miljoen. Subsidie wordt toegekend op basis van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt.’

Veelgestelde vragen

Jazeker. Kijk maar eens hier: https://www.kenter.nu/subsidies-industrie/

VEKI geldt voor industriële spelers die voldoen aan de regels van de Topsector Economie.