Klantcase Scheperswijk Bloemen Energieopslag oplossing voor netcongestie bij Scheperswijk Bloemen

Scheperswijk Bloemen is een kwekerij en broeierij in de Noord-Hollandse plaats Hem. Al ruim 15 jaar wordt er het hele jaar door gewerkt aan het kweken van tulpen en pioenrozen. Scheperswijk Bloemen heeft ambitie. Doordat er steeds meer tulpen gekweekt worden, komen er ook meer bollen bij die gedroogd en gekoeld moeten worden. Dit betekent een uitbreiding met droogtewanden en koelcellen, en dus ook een grotere vermogensvraag.  We gingen in gesprek met Stefan Stoop (accountmanager Kenter) en de eigenaar van Scheperswijk Bloemen over de samenwerking en de uitdaging die er lag om het bedrijf tijdens de wintermaanden te voorzien in hun extra energiebehoefte.  

"Ik kijk heel tevreden terug op het advies dat ik heb gekregen, hoe we samen te werk zijn gegaan en tot een oplossing zijn gekomen."

800.000 Tulpen per dag

Scheperswijk kweekt bloemen van december tot en met juli. De vaste bollenkwekers leveren de bloembollen in de zomer. Deze gaan de koelcel in, waar ze worden geprepareerd. De bollen hebben eerst een koude periode nodig om te kunnen bloeien. In september begint het snijden van de pioenroosstekken, om de bollen vervolgens in oktober op te planten voor de tulpenbroeierij. Wanneer de tulpen groot genoeg zijn worden ze gesneden en verpakt voor de verkoop.  

In het hoogseizoen levert Scheperswijk Bloemen zo’n 80 miljoen tulpen in 110 dagen tijd. Dat komt neer op zo’n 700.000 tot 800.000 tulpen per dag. Het hele proces, van het koelen van de geleverde bloembollen tot het snijden en verpakken van de bloemen voor de verkoop, vindt plaats op locatie in Noord-Holland.

Verzwaren ondanks netcongestie

Door de uitbreiding van het bedrijf met een groter pand en meer machines, blijkt een verzwaring van de stroomaansluiting noodzakelijk. Door netcongestie konden de geplaatste transformatoren niet op tijd aangesloten worden op het net. Bij netcongestie is de vraag naar transport van elektriciteit, zowel bij de aanbieder als de afnemer, groter dan de transportcapaciteit van het net. De maximale hoeveelheid elektriciteit die per kwartier verplaatst kan worden over het net is dan al bereikt. Voor Scheperswijk is continuïteit in het kweekproces belangrijk. Wanneer er niet genoeg elektriciteit aangevoerd kan worden en er meer gevraagd wordt dan er geleverd kan worden, kunnen stroomstoringen of uitval van stroom ontstaan. Dit heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van de bollen tot bloemen en de uiteindelijke opbrengst van de oogst.

Kenter is door Scheperswijk Bloemen benaderd om mee te denken over een passende oplossing.

Noodstroomvoorziening

Scheperswijk Bloemen stond voor een grote uitdaging. Tijdens kortstondige pieken gebruiken ze 10 tot 15% te veel stroom ten opzichte van het gecontracteerde vermogen bij de netbeheerder. Deze piekmomenten moeten opgevangen worden om het net meer te ontlasten en stroomstoringen te voorkomen. Het is belangrijk om te weten op welke momenten er extra vermogen nodig is, maar ook hoeveel extra vermogen. Kenter heeft een analyse van de data gedaan, waardoor uiteindelijk een energieopslag-systeem gekozen kon worden die het beste past bij de bedrijfsvoering op dat moment.   

Passende oplossing

Stefan: ‘’Wanneer je een grotere vermogensvraag hebt, maar er is geen ruimte op het net, dan kun je een toepassing doen voor batterijen. Wij hebben ervaring met dit soort vraagstukken. Een tijdelijke noodstroomvoorziening is in dit geval een mooie oplossing.’’  

‘’Wanneer er geen passende oplossing zou zijn geweest, zou terug gegaan moeten worden in productiviteit, met alle gevolgen van dien. Of we hadden over moeten gaan op een aggregaat, maar dat is niet wat je wil. Al helemaal niet in deze tijd.’’ aldus Scheperswijk Bloemen.

Samenwerking 

Door deze tijdelijke oplossing is Scheperswijk Bloemen op korte termijn geholpen. ‘’Ik kijk heel tevreden terug op het advies dat ik heb gekregen, hoe we samen te werk zijn gegaan en tot een oplossing zijn gekomen’’ aldus de eigenaar van Scheperswijk Bloemen. ‘’We hebben alles samen uitgewerkt. Stefan had een goed onderbouwd verhaal en je merkt dat er kennis in huis is. Stefan is kundig en to the point. Dat bevalt mij wel.’’  

Toekomstplannen

Scheperswijk Bloemen heeft de ambitie om meer te verduurzamen. Begin 2023 komen er zonnepanelen op de daken van de hallen te liggen. De ambitie is om straks overdag duurzame energie van de zonnepanelen op te slaan en dit ‘s avonds terug te leveren.  

Benieuwd naar de mogelijkheden?