Klantcase Media Park Hilversum Media Park Hilversum ontzorgd door datagestuurde energieoplossing

Inzicht in het energieverbruik en de bijbehorende kosten is altijd belangrijk. Nog belangrijker, maar tegelijkertijd ook lastiger, is het wanneer een pand verschillende gebruikers heeft. Media Park Management B.V. beheert, namens eigenaar Media Park Enterprise B.V., het Hilversumse Media Park. Dit is het grootste media-cluster van Europa en huisvest grote toonaangevende (inter)nationale mediabedrijven, waaronder NOS, RTL, NEP, EMG en ITV. Dagelijks werken er op het Media Park ca. 6.000 mensen bij de meer dan 100 verschillende mediabedrijven. Om al die verschillende gebruikers energiezekerheid te bieden en de toeschrijving van de kosten te kunnen verantwoorden, vertrouwt Media Park al jaren op de diensten van Kenter.

“Het is voor ons belangrijk om echt een sparringpartner te hebben op het gebied van energie”

Bedrijfscontinuïteit

Kenter verzorgt voor Media Park Enterprise meerdere diensten op het gebied van energievoorzieningen. Met meetdiensten, laadoplossingen, energievoorzieningen en facilitair netbeheer zorgen we ervoor dat alle activiteiten ongestoord door kunnen gaan. Tim Sleegers is Directeur Media Park Management. In 2017 ging hij de samenwerking met Kenter aan voor de meetdiensten. De energie-infrastructuur, het eigenlijke net, was al jaren in beheer en onderhoud bij Kenter en haar voorgangers.

Inzicht in energie

“Er was behoefte om meer inzicht te krijgen in het energieverbruik”, geeft Sleegers aan. “Wij zijn verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling van het Media Park. We hebben veel complexen met verschillende gebruikers. Er was bij de gebruikers behoefte om meer inzicht te krijgen in hun energieverbruik en de toerekening van de energiekosten. We werkten toen nog met niet geijkte energiemeters die in het verleden geïnstalleerd waren, en het proces van data collectie ging omslachtig. In 2017 zijn we begonnen met de meetdiensten van Kenter voor onze hoofdmeters, de meters om het verbruik van een gebouw te meten. Na ongeveer een half jaar hebben we daar tussenmeters aan toegevoegd. Later zijn daar laadoplossingen en energievoorzieningen bijgekomen en de laatste stap was afgelopen jaar het facilitair netbeheer.”

De roep om inzicht was de primaire aanleiding om deze uitgebreide samenwerking met Kenter aan te gaan. Dat werd opgelost met de tussenmeters. Sleegers: “Vanaf 2022 hadden we te maken met sterk stijgende energiekosten en toen werd die vraag om inzicht in verbruik en verantwoording van de kosten nog belangrijker. Zolang een gebruiker een eigen gebouw heeft met een hoofdmeter, is het relatief eenvoudig. Maar bij ons het gaat om complexen met zowel studio’s als redactieruimtes, opslag, enzovoort. Een gebouw heeft vaak meerdere functies en als je dan wilt bepalen wat het verbruik per deel van het gebouw is, schieten normale toerekeningssystematieken vaak tekort.”

Grootverbruik energie

Goede relatie

De keuze voor Kenter als energiepartner was voor Sleegers een logische. “Media Park Enterprise is eigenaar van een gesloten distributiesysteem, en is dus privaat netwerkeigenaar. Kenter was al betrokken bij het onderhoud daarvan en was dus al gesprekspartner. Vanuit die positie is Kenter als eerste aan tafel gekomen. We zijn niet aanbesteding plichtig en de relatie voelde goed, dus vandaar dat we deze keuze gemaakt hebben.” De samenwerking zorgt ervoor dat Sleegers goed verantwoording kan afleggen aan de gebruikers. “We kunnen nu snel en makkelijk onderbouwen wat het verbruik is geweest. Op basis daarvan stellen we gebruikers in staat om energie te besparen. Zonder de samenwerking met Kenter was dat veel ingewikkelder geweest.”

De relatie en de mensen van Kenter zijn voor Sleegers het allerbelangrijkste in de samenwerking. “We hebben vooral contact met onze accountmanager, Tjalling Ypma, maar ook met Niels Frankfort voor de technische aspecten van de operatie zoals netanalyses, onderhoud en beheerprojecten. Daarnaast hebben we regelmatig contact met mensen van Service en Onderhoud voor het verwerken van mutaties of het oplossen van problemen. Kenter verzorgt een 24/7 dienst waar wij op terug kunnen vallen ” Sleegers vindt het fijn om een vast aanspreekpunt te hebben. “Waar het ook over gaat, ik bel altijd Tjalling. Ook Erwin Pannenkoek is voor ons heel belangrijk. Hij werkte vroeger bij Kenter, maar is inmiddels voor zichzelf begonnen. Hij heeft destijds het hele systeem voor ons opgezet en wordt nog regelmatig ingehuurd om alles in stand te houden en mutaties te verwerken. Die menselijke kant bepaalt de kwaliteit van de dienstverlening.”

“Onze accountmanager is altijd bereikbaar en denkt mee”

Het is geen verrassing dat voor Sleegers de menselijke kant van Kenter het onderscheid maakt ten opzichte van andere aanbieders. “Het is belangrijk dat er mensen zijn die functioneel inhoudelijk sterk zijn en die zowel de taal van de klant begrijpen, als hoe het in de systemen werkt. Tjalling is altijd bereikbaar en denkt te allen tijde mee. Hij voelt de urgentie van zaken aan en managet het proces. Dat is heel belangrijk voor ons. Hij weet veel van een groot scala aan energievraagstukken en kan daarin adviseren en kritische vragen stellen. Wij hebben een uniek systeem met eigen warmte- en koude-opwek, zonnepanelen, laadvoorzieningen; het is belangrijk om echt een sparringpartner te hebben op het gebied van energie en dat is Kenter.”

Vragen, meer informatie of een offerte?