Klantcase Havenbedrijf Moerdijk / LPM Holding Uitbreiding Logistiek Park Moerdijk: een geslaagde logistieke megaklus

Vlakbij knooppunt Klaverpolder (A16/A17) ontwikkelt Havenbedrijf Moerdijk samen met LPM Holding het Logistiek Park Moerdijk. Dit gebied van in totaal 200 hectare wordt een enorme logistieke hotspot waar vier partijen starten met de ontwikkeling van grootschalige warehousing activiteiten. Er komt heel wat kijken bij het ontwikkelen van zo’n terrein. Zo is er behoefte aan 48 MVA extra energie, ongeveer de energievoorziening van een behoorlijk dorp. Kenter verzorgde, in samenwerking met netbeheerder Enexis, de complete realisatie van de aansluitingen vanaf het 150KV station in Moerdijk met bijbehorende kabelverbindingen voor de eindgebruikers op het logistieke park. 

Lef tonen

De bijzondere samenwerking ontstond doordat het havenbedrijf vastliep bij het aanvragen van de aansluitingen. Henk Schakenraad, Programmamanager Infrastructuur en beheer, geeft aan: “We zochten stroomaansluitingen voor het nieuw aan te leggen industrieterrein, maar die waren niet beschikbaar via de netbeheerder. Na vooronderzoek ontdekten we al snel dat zelfaanleg de oplossing zou zijn. We raakten met Kenter in gesprek en er was meteen een klik. Kenter toonde direct durf en lef. Ze bezitten daarbij zoveel inhoudelijke kennis, dat de complexiteit van het project geen zorg meer is. Het is fijn dat je daarop kan leunen.” Richard Stoop, Business Developer bij Kenter, vult aan: “Wij nemen het hele traject, vanaf engineering en voorbereiding tot en met realisatie en oplevering op ons, inclusief het leveren van materialen, volledig naar de eisen en specificaties van Enexis.” 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

ABC-constructie

Schakenraad: “We werken met een zogenaamde ABC-constructie. Dat houdt in dat alle installaties in de projectfase van Kenter zijn, en via ons straks voor een gedeelte naar Enexis en voor een gedeelte naar de eindgebruikers gaan. Havenbedrijf Moerdijk is de formele opdrachtgever, de overige partijen tekenen mee. Wij zijn een regie-organisatie. We zoeken op het onderwerp een betrouwbare partner en die vonden we in Kenter.” Voor Enexis was het de eerste keer dat ze een project op deze manier in een partnerschap aangepakt hebben. Johan Wagtmans, sr. Projectleider vanuit Enexis: “We hebben veel overleg gehad met Kenter. Als partners zijn we dit met grote eerlijkheid, zorgvuldigheid en proactiviteit aangegaan.” Stoop legt uit: “Iedereen die aan het project heeft gewerkt, heeft veel inhoudelijke kennis, ook van het werk van de netbeheerder. Daardoor kun je kritische gesprekken met elkaar voeren. Het havenbedrijf weet dan dat de partijen elkaar begrijpen en dat er maximaal resultaat behaald kan worden. Deze transparante werkwijze is echt de voorwaarde geweest dat het zo succesvol is verlopen.”

Project met uitdagingen  

“We hebben vier verschillende tracés uitgewerkt, waarvan er uiteindelijk één is gekozen die het best uitvoerbaar is”, vertelt projectmanager Jeroen Hölzken van Kenter. “het gaat over een tracé van 6 km en 150 km kabel. Daar kwamen een aantal uitdagingen bij kijken. De eerste 3,5 kilometer van het tracé ligt in de waterkering van de Brabantse Delta, midden in de verboden zone’; een zone die enkel bij hoge uitzondering hiervoor gebruikt mag worden. Het heeft veel tijd, moeite en berekeningen gekost om daar te mogen aanleggen. We zijn de nodige stikstofproblematiek tegengekomen tijdens de vergunningaanvragen en we hadden te maken hadden met partijen die al leidingen met gevaarlijke stoffen hadden liggen.” Wagtmans: “Er waren de nodige uitdagingen op het gebied van vergunningen en tijdsdruk, maar dat hebben we samen heel goed opgelost.” Perry Kramers beoordeelde als engineer bij Enexis onder andere het tracé-ontwerp. “Bij aansluitingen boven de 10 MW is de klant vrij om zelf te bepalen wie de aansluiting realiseert, we weten nu dat we het samen goed kunnen.” 

Vier aansluitingen met alles erop en eraan

Inmiddels ligt het kabeltracé met daarin 150 kilometer aan kabel. En zijn de boringen onder de A17 door gerealiseerd. Ook zijn de eerste middenspanningsstations geplaatst die zorgen voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Hölzken: “Samen met onze partner Baas B.V. Infra Zuid trekken we de laatste kabels in de boringen en gaan we naar de oplevering van de eerste aansluitingen.” Op 5 juni 2023 is de eerste schop gezet, de oplevering van de totale oplossing wordt verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar, en dat is binnen budget en afgesproken tijdsplanning. Op dat moment worden de aansluitingen weer overgedragen aan Enexis. Rinus Damen, directievoerder vanuit Enexis, ziet er op toe dat alles aangelegd wordt volgens de specificaties van Enexis. “In zo’n project is het heel lastig om achteraf te zeggen dat het niet goed is. Want wat moet je dan doen, eruit halen, losknippen? Daarom is het belangrijk dat je elkaar begrijpt en vertrouwen hebt. Ik ben heel graag al vroeg actief betrokken, zodat ik alles kan zien, kan praten met de mensen, af en toe een hint kan geven of mensen ergens op wijzen. Zo kun je aan de voorkant corrigerend optreden, zonder dat er schade ontstaat aan het werk of aan de relatie.”

Vooruitdenken is cruciaal

Het project was een enorme logistieke klus. Hölzken: “Je moet goed vooruitkijken. Als je ziet wat er bijvoorbeeld komt kijken aan ruimte en materiaal bij het graven van een sleuf van 5 m breed, dan is het bijzonder hoe weinig problemen we hebben gehad tijdens uitvoering. We hebben van tevoren al heel veel dingen getackeld, dat heeft erg geholpen om binnen de planning en het budget te blijven.” Ook Schakenraad is trots. “Het resultaat is indrukwekkend. We hebben een splinternieuw industrieterrein van 200 hectare voorzien van stroom. We hebben aansluitingen waar op geleverd én teruggeleverd kan worden. Alles is N-1 redundant uitgevoerd, voor extra zekerheid en stabiliteit. ‘Samen’ is het toverwoord in deze samenwerking. Zonder sterke uitvoerende partners kan het niet. We doen het samen en we doen het maatschappelijk en economisch verantwoord.”