SDE++ subsidie

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Met deze regeling stimuleert de overheid de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Zo wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en dat is goed voor de economie. De SDE-regeling vergoedt het verschil tussen de marktprijs voor (grijze) elektriciteit en de nog relatief hoge kostprijs van groene energie, de zogenaamde ‘onrendabele top’, over een periode van 15 jaar.

In het najaar van 2020 gaat de vernieuwde SDE++ subsidieregeling in. SDE++ subsidie staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie en is een verbreding van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+ subsidie). Naast duurzame energieproductie stimuleert SDE++ subsidie ook CO2-reducerende technieken. Er wordt een rankschikking gemaakt op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO2-emissie.

Voor de SDE++ subsidie worden, net als bij de SDE+ regeling, meerdere inschrijfrondes opengesteld. De SDE++ is open van dinsdag 24 november 09.00 tot donderdag 17 december 17.00. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Wij regelen het voor u:

 • Betrouwbare meetdata
 • Direct online inzicht in opwek en verbruik
 • Meetprotocol

Meer informatie

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie

Doelstelling SDE++ subsidie

Het doel van de SDE++ subsidie is om CO2-reductie te stimuleren. Dit doet de overheid door subsidie beschikbaar te stellen voor organisaties die investeren in technieken om:

 • Het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen
 • Hernieuwbare energie te produceren
 • CO2-arme productie te realiseren
 • CO2– afvang en opslag te implementeren

Stappenplan aanvragen SDE++ subsidie

 1. Vraag een transportindicatie aan bij uw netbeheerder
 2. Dien een subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 3. U ontvangt een SDE-beschikking
 4. Realiseer uw duurzame energieproject binnen de vastgestelde termijn
 5. Vraag uw groene EAN-code aan bij de netbeheerder
 6. Meldt uw installatie aan bij CertiQ
 7. Kies een Erkend Meetbedrijf
 8. Stel, indien vereist, een meetprotocol op. Kenter helpt u graag indien gewenst.
 9. Dien uw meetprotocol in bij CertiQ
 10. U ontvangt uw SDE++ subsidie

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Heeft u hulp of advies nodig gedurende dit proces? Kenter ondersteunt u graag bij het schrijven van een meetprotocol en meer! Als Erkend Meetbedrijf kunnen wij u namelijk ook helpen bij het plaatsen van de correcte energiemetingen en het verzorgen van rapportages.

Contact opnemen

Categorieën SDE++ subsidie

De SDE++ subsidie is ingedeeld in verschillende hoofd- en subcategorieën. Bekijk hieronder de verschillende maatregelen.

Hernieuwbare elektriciteit

 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon

Hernieuwbare warmte

 • Biomassa (vergisting en verbranding)
 • Compostering champost
 • Geothermie (ultra)diep
 • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

 • Biomassa (vergisting en vergassing)

CO2– arme warmte

 • Aquathermie
 • Daglichtkas
 • E-boiler
 • Geothermie (ondiep)
 • Restwarmte
 • Warmtepomp

CO2– arme productie

 • CO2– afvang en -opslag
 • Waterstof door elektrolyse

Als u een SDE++-beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de techniek die u gebruikt.

Neem contact met ons op

Meer informatie

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie

Ook interessant voor u?

Meer informatie?

Onze deskundige adviseurs komen graag langs voor advies