Hoe worden eenmalige werkzaamheden gefactureerd?

We factureren in de termijn zoals vermeld in de offerte. Als dit niet is vermeld, wordt er gefactureerd volgens de van toepassing zijnde voorwaarden.

We factureren in de termijn zoals vermeld in de offerte. Als dit niet is vermeld, wordt er gefactureerd volgens de van toepassing zijnde voorwaarden.