Leveren, aanbrengen en aansluiten externe aarding

Er wordt een aardelektrode in de grond geslagen die een aardverspreidingsweerstand moet hebben van maximaal 2 Ohm. Deze wordt aangesloten op de aardrail in de MS-ruimte. Uitgangspunt is dat dit kan worden gerealiseerd met maximaal 1x20m aardelektroden. Indien de juiste waarde hiermee niet wordt bereikt, dan zullen de meerkosten verrekend worden op basis van nacalculatie.