Offertespecificaties periodieke diensten

Meetdienst voor de meting van uw productie-installatie, volgens wettelijke eisen.
U draagt de meetverantwoordelijkheid over aan Kenter.

Voor het uitvoeren van de meetdienst doen wij de volgende werkzaamheden:

 • plaatsen en aansluiten van de benodigde meetapparatuur;
 • correctief en preventief onderhoud van de meetapparatuur volgens secundaire regelgeving.

Inclusief:

 • inspecties van de meetinrichting;
 • oplossen van storingen;
 • collecteren, valideren en distribueren van meetgegevens volgens de secundaire regelgeving die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld voor de energiemarkt.

De looptijd van de dienst(en) start op de dag van plaatsing of wijziging van de meetapparatuur. Of wanneer geen meetapparatuur is geplaatst of gewijzigd, op de dag waarop de meetdienst(en) word(t)en afgenomen. Bij een verlenging van meetdienst(en) start de looptijd op het moment dat de looptijd van de huidige meetdienst(en) verstrijk(t). Of als de looptijd van de meetdienst(en) is verstreken, op de dag waarop Kenter de ondertekende aanbieding ontvangt.

Meetdienst voor de meting van het overdrachtspunt van uw aansluiting, volgens wettelijke eisen.
U draagt de meetverantwoordelijkheid over aan Kenter.
Voor het uitvoeren van de meetdienst doen wij de volgende werkzaamheden:

 • plaatsen en aansluiten van de benodigde meetapparatuur;
 • correctief en preventief onderhoud van de meetapparatuur, volgens secundaire regelgeving, inclusief:
  • inspecties van de meetinrichting;
  • oplossen van storingen;
  • dagelijks collecteren, valideren en distribueren van meetgegevens volgens de secundaire regelgeving die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld voor de energiemarkt.

De looptijd van de dienst(en) start op de dag waarop de meetapparatuur is geplaatst of gewijzigd of, wanneer geen meetapparatuur is geplaatst of gewijzigd, op de dag waarop de meetdienst(en) word(t)en afgenomen. Bij een verlenging van meetdienst(en) start de looptijd op het moment dat de looptijd van de huidige meetdienst(en) verstrijk(t) of, als de looptijd van de meetdienst(en) is verstreken, op de dag waarop Kenter de ondertekende aanbieding ontvangt.

Bij koop van een transformator, kan Kenter de MS-installatieverantwoordelijkheid verzorgen. Dit doen wij inclusief de volgende werkzaamheden:

 • installatieverantwoordelijkheid;
 • periodieke inspecties en onderhoud aan uw transformator conform ISO 55001;
 • thermografische inspectie van de transformator en de verbindingen naar de transformator in de ruimte waar deze opgesteld staat;
 • onderhoud en oliebemonstering van de transformator;
 • controleren en schoonmaken van ventilatieroosters;
 • gangbaar houden van slot en hang- en sluitwerk van ruimte waar Kenter toegang toe heeft, op basis van sleutelbeleid;
 • Interval wordt bepaald op basis van toestand afhankelijke onderhoudsmethodieken.
 • Kenter verzorgt de coördinatie met uw netbeheerder bij onderhoudswerkzaamheden.
 • U kunt gebruik maken van de 24/7 uurs storingsdienst van Kenter.
 • Kenter verzorgt de registratie van de installatie in onze systemen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke WIBON vereisten.
 • Niet inbegrepen:
  • kosten voor inzet aggregaten bij onderhoud of storingen;
  • werkzaamheden door de netbeheerder.
  • Kenter is geen installatieverantwoordelijke voor het laagspanningsdeel.

Bij huur van een bouwkundig deel van een compactstation verzorgt Kenter de volgende werkzaamheden:

 • ter beschikking stellen van het gehuurde component;
 • periodieke inspecties en onderhoud aan het bouwkundig deel;
 • controleren en schoonmaken van ventilatieroosters;
 • gangbaar houden van slot en hang- en sluitwerk van ruimten waar Kenter toegang toe heeft, op basis van sleutelbeleid;
 • interval wordt bepaald op basis van toestand afhankelijke onderhoudsmethodieken.

Bij huur van een transformator, verzorgen wij de volgende werkzaamheden:

 • ter beschikking stellen van het component;
 • installatieverantwoordelijkheid;
 • periodieke inspecties en onderhoud aan de transformator conform ISO 55001;
 • thermografische inspectie van de transformator en de verbindingen naar de transformator in de ruimte waar deze opgesteld staat;
 • onderhoud en oliebemonstering van de transformator;
 • controleren en schoonmaken van ventilatieroosters;
 • gangbaar houden van slot en hang- en sluitwerk van ruimte waar Kenter toegang toe heeft, op basis van sleutelbeleid.
 • Interval wordt bepaald op basis van toestand afhankelijke onderhoudsmethodieken.
 • Kenter verzorgt de coördinatie met uw netbeheerder bij onderhoudswerkzaamheden.
 • U kunt gebruik maken van de 24/7 uurs storingsdienst van Kenter.
 • U heeft recht op inzet uit de dedicated storingsvoorraad voor de bij ons gehuurde componenten in het station.
 • Kenter verzorgt de registratie van de installatie in onze systemen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke WIBON vereisten.
 • Niet inbegrepen:
  • kosten voor inzet aggregaten bij onderhoud of storingen;
  • werkzaamheden door de netbeheerder;
  • installatieverantwoordelijkheid voor het laagspanningsdeel.