Whitepaper: Meer elektrische vrachtwagens, de uitdagingen en oplossingen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal 30 steden zijn waar een zero-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. Een ontwikkeling die een grote impact heeft op de transportsector. Elektrische vrachtwagens lijken uitkomst te bieden, maar de transitie naar volledig elektrisch transport kent vele uitdagingen. Deze uitdagingen én de oplossingen, bespreken we in het whitepaper.

Regelgeving en ambitie

De elektrificatie van de transportsector zal de komende jaren in een stroomversnelling terecht komen verwacht Rob Biemans, teamleider elektrische laadoplossingen bij Kenter. “Bedrijven in de transportsector worden geconfronteerd met wet- en regelgeving omtrent zero-emissie vervoer. Zo staat in het Klimaatakkoord beschreven dat in 2030 30% van de nieuw verkochte vrachtwagens en bussen zero-emissie moet zijn. Maar naast wet- en regelgeving is de sector zelf ook ambitieus. Steeds vaker vragen hun eindklanten om zero-emissie transport, wat ervoor zorgt dat veel transporteurs de overstap naar elektrisch vervoer willen maken.”

Die overstap is alleen niet zo simpel als het lijkt. Er zijn een aantal uitdagingen waar transporteurs mee te maken krijgen. Een paar van deze uitdagingen en de oplossingen hiervoor lichten we toe in deze whitepaper.

Download de whitepaper!